Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства

1. Загальний опис:
Заголовок:
Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-
приватного партнерства
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва (Україна) пропонують монографію, присвячену 
розвитку транспортної інфраструктури на основі державно-приватного 
партнерства. Книга призначена для фахівців, наукових працівників, аспірантів, 
викладачів та студентів. Автори шукають партнерів,  зацікавлених у: економічному 
обґрунтуванні транспортних інфраструктурних проектів; у співпраці в освітній 
сфері; у співпраці у сфері управління соціально-економічним розвитком регіонів 
і їх транспортної інфраструктури.
Опис пропозиції:
Обґрунтовані теоретико-методологічні засади розвитку транспортної інфраструктури 
України на засадах ДПП. Запропоновані науково-методологічні положення та 
методичний інструментарій щодо обґрунтування доцільності реалізації транспортних 
інфраструктурних проектів на засадах ДПП, граничного розміру величини 
концесійних платежів, розподілу виграшу та ризиків між учасниками проекту ДПП. 
Представлені пропозиції щодо удосконалення законодавчо-нормативної та 
інституціональної бази реалізації ДПП в Україні.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Використання органами влади та приватними інвесторами викладених у монографії 
наукових результатів дає змогу вирішити питання, що стосуються як управління 
розвитку транспортної інфраструктури, так й захисту інтересів учасників відповідних 
транспортних інфраструктурних проектів: держави, інвесторів, користувачів. 
Запропонована методика обґрунтування доцільності реалізації транспортного 
інфраструктурного проекту на засадах державно-приватного партнерства.
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.  Транспортна інфраструктура
10.1.2. Оцінка ризику  
11.1.  Моделі соціально-економічного розвитку,економічні аспекти
11.2. Освіта, навчання
11.7.  Інструменти прогнозування
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
5) Інвестиційні групи
9.3. Послуги
5) Консалтинг
9.4. Виробництво
9.7. Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Інвестиційні проекти, що передбачають нове будівництво, реконструкцію, 
розширення, оновлення об’єктів транспортної інфраструктури.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство інфраструктури 
України, Державна Служба автомобільних доріг України,  КП  «Київавтодор»,  
проектні  та будівельні  організації,  органи  влади  всіх  рівнів,  до  
компетенції  яких входять питання активізації інвестицій в галузі (регіоні);
Область діяльності партнера:
Державні та місцеві органи управління всіх рівнів, до компетенції яких належать 
питання соціально-економічного розвитку територій, транспорту; підприємницькі та 
інвестиційні компанії, фінансово-кредитні установи, які розглядають питання 
участі у реалізації транспортного інфраструктурного проекту на
Задачі партнера:
поширення наданої інформації під час підготовки фахівців з державно-приватного 
партнерства, використання наданої інформації органами управління під час прийняття 
рішень, пов’язаних з підготовкою та реалізацією проектів державно-приватного 
партнерства у сфері транспортної інфраструктури; спільна підг
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Грузія, Молдова

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна, 01010
Контактна особа (ПІБ):
Бондар Наталія Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Ruta2000@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.