«Розроблення вимог до асфальтобетону, направлених на розширення будівельного сезону при будівництві автомобільних доріг»

1. Загальний опис:
Заголовок:
«Розроблення вимог до асфальтобетону, направлених на розширення 
будівельного сезону при будівництві автомобільних доріг»
Анотація пропозиції :
Фахівцями університету (м. Київ), що спеціалізуються на механіці 
дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій дорожніх одягів 
розроблені вимоги до асфальтобетону, які направлені на розширення 
будівельного сезону при будівництві автомобільних доріг. Які 
призначені для організацій дорожньої галузі, які займаються питаннями 
проектування і влаштування асфальтобетонного покриття. Колектив 
авторів шукає партнерів для інвестицій та спільної реалізації даної 
технології.
Опис пропозиції:
Здійснено аналіз сучасного стану, стосовно вимог до асфальтобетону 
(фізико-механічних властивостей, складу, технології приготування та 
укладання), що застосовується з метою розширення будівельного сезону. 
Розроблено метод, що дозволяє обґрунтовано встановити показники вимог
до асфальтобетону для забезпечення розширення будівельного сезону. В 
експериментальних дослідженнях перевірено достовірність теоретичних 
положень, встановлені необхідні термомеханічні характеристики 
асфальтобетону та проведені експериментальні дослідження з метою 
виявлення основних закономірностей впливу різних факторів на 
забезпечення якості асфальтобетону при розширенні будівельного сезону. 
На основі досліджень розроблені практичні рекомендації щодо вимог, які 
направлені на розширення будівельного сезону при будівництві 
автомобільних доріг.
Продавець  методу  має  багаторічний  досвід  у  науково-дослідній  
сфері щодо контролю якості, технологій дорожньо-будівельних матеріалів 
та конструкцій дорожнього одягу  (підтвердженням цього є більше 15 
українських патентів та свідоцтв).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Нормативами дорожньої галузі України дозволено виконувати роботи по 
влаштуванню асфальтобетонного покриття тільки при позитивних температурах 
повітря (не нижче +10°С восени і +5°С навесні). Хоча багато фахівців 
пам'ятають, що в 60-70-і роки минулого сторіччя в СРСР практикувалося і 
навіть заохочувалося дорожнє будівництво в зимовий час. Наприклад, відомча 
тимчасова інструкція ВВИ 112-58 і ВСН 120-65 (Технічні вказівки 
Минтрансстроя по будівництву автомобільних доріг у зимових умовах) давала 
цілий перелік умов, правил і видів робіт, дозволениύ
  до виробництва взимку (до -5 -10°С), в тому числі і влаштування 
асфальтобетонного покриття.
Утім, накопичений у ті роки практичний досвід показав, що забезпечити 
якість і довговічність покриття при влаштуванні його в зимовий період не 
можливо. Тому наступні нормативно-інструктивні документи строго і, безумовно, 
справедливо передбачали влаштування асфальтобетонного покриття тільки при 
позитивних температурах повітря. І більшість замовників і підрядників 
дотримуються цих обмежень і вимог.
Однак сезонний характер дорожнього будівництва негативно позначається на 
забезпеченні його кваліфікованими кадрами робітників, знижує коефіцієнт 
використання дорожньої техніки і зменшує річні обсяги робіт. Тому останнім 
часом велика увага приділяється розробці технології, що дозволяє подовжувати 
будівельний сезон і переходити поступово від сезонної організації дорожньо-
будівельних робіт до цілорічної.
Особливості кліматичних умов України та потреба в завершенні об’єктів на 
протязі календарного року в багатьох випадках викликає необхідність 
влаштування асфальтобетонних шарів покриття при низьких температурах. 
Укладання асфальтобетонного покриття при понижених температурах призводить 
до швидкого його охолодження, до появи розтягуючих температурних напружень 
та пошкодженості його структури за рахунок мікророзтріскування. Все це 
призводить до зменшення довговічності роботи асфальтобетонного покриття. 
В основу проекту покладено результати попередніх досліджень, на основі яких 
розроблено ГБН В.2.3-218-547:2010 «Влаштування асфальтобетонних шарів 
дорожнього одягу при низьких температурах».
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.5.  Композитні матеріали 
2.7.15.  Властивості матеріалів, корозія / руйнування  
2.8.5. Автодорожний транспорт
Додаткова інформація:
Розроблено рекомендації із практичного використання результатів досліджень.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок, Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Промисловий зразок, Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна. Патент на корисну модель № 47604 «Асфальтобетонна суміш», 
10.02.2010 р. (Онищенко А.М., Мозговий В.В. та ін.).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1.15 Інші спеціальні матеріали
8.5. Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях)  
8.6. Промислові послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблені вимоги до асфальтобетону, що направлені на розширення 
будівельного сезону при будівництві автомобільних доріг можуть 
бути використані в дорожньому будівництві.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Принципово новий процес
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна, 
науково-дослідницька організація
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, 
Білорусь, Казахстан

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозговий Володимир Васильович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович