Розроблення технології підвищення довговічності вузлів тертя двигуна внутрішнього згоряння та трансмісій автомобіля за рахунок модифікації поверхневих шарів металу

1. Загальний опис:
Заголовок:
Розроблення технології підвищення довговічності вузлів тертя 
двигуна внутрішнього згоряння та трансмісій автомобіля за рахунок 
модифікації поверхневих шарів металу
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в 
м. Києві розроблено технологію підвищення довговічності вузлів 
тертя двигуна внутрішнього згоряння, яка може застосовуватися в 
галузі машинознавства та в сфері виготовлення технічних мастильних 
матеріалів з метою вдосконалення техніки мащення і поліпшення якості 
пар тертя. ННауковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по 
виготовленню деталей машин і механізмів та вдосконаленню мастильних 
матеріалів.
Опис пропозиції:
Розробки дають можливість розширення діапазону мінімізації процесів 
тертя і зношування за рахунок збільшення енергії, призначеної для 
утворення стійких граничних структур в триботехнічному контакті. 
Необхідними регуляторами цього процесу є склад і концентрація активних 
компонентів змащувальних середовищ і ступінь пружньо - напруженого 
стану поверхневого шару металлу. Створена трибологічна модель для 
двигунів внутрішнього згоряння, яка може слугувати базою для розробки 
двигунів й допомагати в створенні потужних сучасних двигунів та 
зменшенні фінансових витрат на розробку.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
На сучасному етапі домінує лабораторна діагностика технічного стану 
двигунів, яка призначена для довгострокового прогнозування дефектів 
і визначення їх місцезнаходження. Для цієї мети застосовується в 
основному спектральний аналіз, що визначає концентрацію металів в 
маслі. Проте, як показує досвід, результатів тільки спектрального 
аналізу недостатньо для достовірної оцінки технічного стану вузлів 
тертя. Запропонована авторами методика прогнозування довговічності 
вузлів тертя двигунів внутрішнього згоряння та трансмісій автомобілів 
в нестаціонарних умовах дозволяє підвищити ефективність діагностики 
при прогнозуванні розвитку дефектів при напрацюванні, в середньому, 
на 20-25%.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Розроблена методика прогнозування довговічності вузлів тертя двигунів 
внутрішнього згоряння та трансмісій автомобілів в нестаціонарних умовах 
(узгоджена в Міністерстві промислової політики України), яка включає 
методи досліджень змащувальної, антифрикційної та протизношувальної 
ефективності масел в нестаціонарних умовах тертя, метод штучних баз 
для визначення лінійного зносу поверхонь в триботехнічному контакті, 
метод спектрально-ферографічного аналізу для діагностики технічного 
стану ДВЗ.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
розроблена методика для прогнозування довговічності контактних 
поверхонь в нестаціонарних умовах на основі оцінки протизадирних 
властивостей мастильних матеріалів за зміною динамічних характеристик 
сталого моменту тертя, сталої товщини мастильного шару.
Права інтелектуальної власності:

Коментарі:
Планується проведення подальших триботехнічних досліджень щодо 
встановлення закономірностей зміни основних показників якісного 
стану олив з подальшим оформленням свідоцтв розробених методик 
та технологій.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Передбачається використати результати виконання розробки на 
авторемонтних підприємствах та центрах діагностики технічного 
стану автомобілів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів та 
експлуатаційні підприємтва
Область діяльності партнера:
автомобільна, металооброблювальна галузі
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
УКРАЇНА, країни ЄС
Додаткова інформація (посилання):

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович