Розробка технології будівництва довговічних асфальтобетонних шарів із теплих асфальтобетонних сумішей, виготовлених з використанням твердих вуглеводнів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Розробка технології будівництва довговічних асфальтобетонних 
шарів із теплих асфальтобетонних сумішей, виготовлених з 
використанням твердих вуглеводнів
Анотація пропозиції :
Фахівцями університету (м. Київ), що спеціалізуються на механіці 
дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій дорожніх одягів 
розроблено технологію будівництва довговічних асфальтобетонних 
шарів із теплих асфальтобетонних сумішей, виготовлених з використанням 
твердих вуглеводнів. Яка призначена для організацій дорожньої галузі, 
які займаються питаннями проектування і влаштування асфальтобетонного 
покриття. Колектив авторів шукає партнерів для інвестицій та спільної 
реалізації даної технології.
Опис пропозиції:
В результаті проведення спектральних досліджень модельних компонентів 
теплих асфальтобетонних сумішей виявлені спектральні ефекти, що пов'язані 
з проявом температурних фазових переходів І роду. Це дало можливість 
запропонувати механізми, які визначають відповідні термореологічні 
властивості асфальтобетону в області таких фазових перетворень. Ці 
механізми пов'язані із затуханням коливальних екситонів при переході 
досліджуваних вуглеводневих сполук з квазікристалічної в ротаційну та 
невпорядковано позиційну фазу. 
Значимість отриманих наукових результатів полягає в тому, що вони 
дозволять створити мікротеорію спектральних ефектів температурних 
фазових перетворень в асфальтобетонних композитах. Це дає підстави 
створити науково-методичні основи технології розробки відповідних 
матеріалів із заданими властивостями.
 Результати досліджень дозволили отримати закономірності впливу 
рецептурно-технологічних факторів на довговічність асфальтобетонного 
покриття з теплого асфальтобетону, що дає можливість направлено 
регулювати як технологічні параметри застосованого теплого асфальтобетону, 
так і довговічність шарів із теплого асфальтобетону з використанням 
твердих вуглеводнів.
 На основі досліджень розроблені технології будівництва асфальтобетонних 
шарів із теплого асфальтобетону, виготовленого з використанням твердих 
вуглеводнів.
 Продавець методу має багаторічний досвід у науково-дослідній 
сфері щодо контролю якості, технологій дорожньо-будівельних матеріалів 
та конструкцій дорожнього одягу (підтвердженням цього є більше 15 
українських патентів та свідоцтв).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Переваги перед аналогами полягають в тому, що вперше в результаті 
проведення спектральних досліджень модельних компонентів теплих 
асфальтобетонних сумішей виявлені спектральні ефекти, що пов'язані 
з проявом температурних фазових переходів І роду. Це дало можливість 
запропонувати механізми, які визначають відповідні термореологічні 
властивості асфальтобетону в області таких фазових перетворень. 
Отримані наукові результати дозволять створити мікро теорію спектральних 
ефектів температурних фазових перетворень в асфальтобетонних композитах. 
Це дає підстави створити науково-методичні основи технології розробки 
відповідних матеріалів із заданими властивостями. Отримані результати 
спектральних досліджень бітумних в’яжучих, а також полімерних домішок 
Sasobit та Rediset, перевищують світові аналоги, оскільки виявлено 
принципово нові спектральні ефекти, які до цього не спостерігались.	
Виконання даного проекту дасть змогу підвищити довговічність 
асфальтобетонного покриття доріг і вулиць, забезпечивши тим самим 
необхідний термін служби, зменшити кількість ремонтних втручань і, як 
наслідок, знизити витрати матеріальних та енергетичних ресурсів на 
ремонт та утримання автомобільних доріг.
Технологічні ключові слова:
2.6.1. Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.5. Композитні матеріали 
2.7.15. Властивості матеріалів, корозія / руйнування 
2.8.5. Автодорожний транспорт
Додаткова інформація:
Розроблено рекомендації із практичного використання результатів 
досліджень. Розроблено технологічний регламент приготування та 
технологічні схеми укладання теплих асфальтобетонних сумішей.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок, 
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Промисловий зразок, 
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
науково-прикладного характеру «Використання теплого асфальтобетону 
для розширення будівельного сезону», № 55705 від 22.07.2014р. 
(Мозговий В.В., Онищенко А.М. та ін.).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1.15 Інші спеціальні матеріали
8.5. Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях) 
8.6. Промислові послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена технологія будівництва довговічних асфальтобетонних шарів 
із теплих асфальтобетонних сумішей, виготовлених з використанням 
твердих вуглеводнів, а також методика оцінки довговічності 
асфальтобетонних шарів використані в дорожньому будівництві.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Принципово новий процес
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна, науково-дослідницька 
організація
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, Білорусь, 
Казахстан

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозговий Володимир Васильович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович