Розробка моделей деформування та методів розрахунку структурно-неоднорідних конструкцій транспортних споруд

1. Загальний опис:
Заголовок:
Розробка моделей деформування та методів розрахунку структурно-неоднорідних 
конструкцій транспортних споруд
Анотація пропозиції :
ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує моделі деформування та методи 
розрахунку структурно-неоднорідних конструкцій транспортних споруд.  Моделі 
та методи розрахунку можуть застосовуватися в проектних та науково-дослідних 
установах будівельної та транспортної галузі. Їх використання дає можливість 
дослідити дійсний напружено-деформований стан анізотропних структурно-
неоднорідних систем. Організація шукає інвесторів і партнерів для спільної 
подальшої розробки.
Опис пропозиції:
Розроблено узагальнену некласичну двовимірну модель деформування структурно-
неоднорідних балочних, плитних та оболонкових конструктивних елементів з 
урахуванням таких особливостей напружено-деформованого стану, як поперечний 
зсув і обтиснення, які не враховуються класичною (технічною) моделлю.  
Розроблено методику визначення частот коливань поверхні дорожнього одягу від 
дії ударного імпульсу на основі розв’язання задачі його коливань, що створює 
ефективний неруйнівний метод узагальненої оцінки експлуатаційного стану.
Для створення безпечних умов зимової експлуатації автомобільних доріг та 
аеродромів розроблено конструкцію нагрівного покриття для танення снігу та 
запобіганню ожеледиці та слизькості поверхні цих об’єктів. Для розрахунку 
теплового та напруженого стану нагрівного покриття розроблено та зареєстровано 
свідоцтвом МОН України математичну модель.
Приведено результати розрахунку нових запропонованих типів балочних та плитних 
структурно-неоднорідних конструкцій прогонових будов мостів. При цьому 
запропоновано методику розрахунку характеристик жорсткості конструкції за реальною 
схемою їх структури з врахуванням властивостей міцності дорожнього покриття на 
проїзній частині, що дозволяє обґрунтувати пропуск по мостах сучасних підвищених 
нормативних навантажень.
Отримані результати дозволяють замінити фізичне моделювання задач визначення 
напружено-деформованого стану чисельним моделюванням, забезпечити коректні 
розрахункові значення напружень і деформацій для оцінки міцності конструкцій, 
підвищити науково-інженерний рівень розв’язування задач розрахунку мостових, 
дорожніх та аеродромних конструкцій.
Продавець методики має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері щодо досліджень 
та розробок у галузі дослідження напружено-деформованого стану плит та оболонок 
(підтвердженням цього є більше 20 патентів та свідоцтв на право інтелектуальної 
власності).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
На відміну від відомих моделей деформування та методів розрахунку структурно-
неоднорідних конструкцій транспортних споруд, запропоновані моделі та методи 
дозволяють дослідити дійсний напружено-деформований стан анізотропних структурно-
неоднорідних систем для створення ефективних конструкцій балок мостів, аеродромних 
і дорожніх плит, що дозволить знизити матеріалоємність будівництва.
Технологічні ключові слова:
Будівельні матеріали (2.6.1), 
цивільне будівництво (2.6.2), 
механіка (2.6.5),  
композитні матеріали (2.7.5), 
металоконструкції (2.7.8)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Організація-заявник є власником Свідоцтва про внесення суб’єкта підприємницької 
діяльності  до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, 
Серія ВР, №01067. Математична модель та програма розрахунку жорсткого дорожнього 
одягу з нагрівними поверхневими шарами. Дата реєстрації 08.05.2009.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
Прикладне програмне забезпечення (2.7.7), 
будівництво (9.7.1), 
виробництво збірних будівель і систем (9.7.3), 
будівельні послуги (9.7.5)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні та науково-дослідні установи будівельної та транспортної галузі.

3.Співробітництво:
Спільна подальша розробка
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
проектні та науково-дослідні установи
Область діяльності партнера:
будівництво, транспорт
Задачі партнера:
проектування та наукові дослідження
Яким країнам надається перевага: 
Україна та країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дідиченко Ірина Михайлівна
Відділ/Департамент:
кафедра опору матеріалів та машинознавства
Телефон:
+380442804368
E-mail:
ksm_ntu@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович