Розробка методики проектування дорожнього покриття підвищеної довговічності із щебенево-мастикового асфальтобетону

1. Загальний опис:
Заголовок:
Розробка методики проектування дорожнього покриття підвищеної 
довговічності із щебенево-мастикового асфальтобетону
Анотація пропозиції :
Фахівцями університету (м. Київ), що спеціалізуються на механіці 
дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій дорожніх одягів 
розроблено методику розрахунку та практичні рекомендації щодо 
підвищення довговічності щебенево-мастикового асфальтобетонного 
покриття. Яка призначена для організацій дорожньої галузі, та 
організацій які займаються питаннями проектування і влаштування 
асфальтобетонного покриття. Колектив авторів шукає партнерів для 
інвестицій та спільної реалізації даної технології.
Опис пропозиції:
Встановлено аналітичні залежності для розрахунку довговічності 
щебенево-мастикового асфальтобетонного покриття та визначено 
розрахункові характеристики щебенево-мастикового асфальтобетону. 
Розроблено метод розрахунку довговічності ЩМА, що базується на 
феноменологічному підході з використанням основних положень 
кінетичної теорії міцності твердого тіла. Визначено міру 
пошкодженості щебенево-мастикового асфальтобетону для оцінки його 
граничного стану від спільного впливу транспортних навантажень та 
коливань температури. Для визначення напружено-деформованого стану 
розроблено аналітичні залежності на основі використання теорії 
термов’язкопружності.
На основі досліджень розроблено рекомендації по підвищенню довговічності 
дорожнього покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону.
Продавець методу має багаторічний досвід у науково-дослідній 
сфері щодо контролю якості, технологій дорожньо-будівельних матеріалів 
та конструкцій дорожнього одягу (підтвердженням цього є більше 15 
українських патентів та свідоцтв).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Існуючий нормативний метод враховує лише дію транспортних засобів і 
дозволяє отримати результати розрахунку асфальтобетонного покриття 
тільки на міцність при заданому нормативному терміні служби до 
капітального ремонту. Це не дає можливості більш повно аналізувати 
вплив різних факторів на підвищення довговічності асфальтобетонного 
покриття. Проведені дослідження вирішують цю науково-технічну проблему 
і є новим науковим результатом.
Впровадження результатів розробки дозволить підвищити довговічність 
асфальтобетонного покриття доріг і вулиць, забезпечивши тим самим 
необхідний термін служби, зменшити кількість ремонтних втручань і, як 
наслідок, знизити витрати матеріальних та енергетичних ресурсів на ремонт 
та утримання автомобільних доріг.
Технологічні ключові слова:
2.6.1. Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.5. Композитні матеріали 
2.7.15. Властивості матеріалів, корозія / руйнування 
2.8.5. Автодорожний транспорт
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок, Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Промисловий зразок, 
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна. Патент на корисну модель № 47605 «Щебенево–мастикова 
асфальтобетонна суміш», 10.02.2010 р. (Онищенко А.М. Мозговий В.В. та ін.). 
Україна. Свідоцтво на науковий твір „Методика конструювання дорожнього 
одягу з покриттям підвищеної довговічності із щебенево-мастикового 
асфальтобетону”, 25.10.2010 р. (Мозговий В.В., Баран С.А. та ін.).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1.15 Інші спеціальні матеріали
8.5. Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях) 
8.6. Промислові послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена методика проектування дорожнього покриття підвищеної 
довговічності із щебенево-мастикового асфальтобетону використовується 
в дорожньому будівництві.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Принципово новий процес
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна, науково-дослідницька 
організація
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, Білорусь, 
Казахстан

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозговий Володимир Васильович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович