Розробка методів та технології контролю виконання процесів доставки вантажів засобами системи інформаційного забезпечення

1. Загальний опис:
Заголовок:
Розробка методів та технології контролю виконання процесів 
доставки вантажів засобами системи інформаційного забезпечення
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та 
наукових розробок, запропонував методи і технології контролю 
процесів доставки вантажів на основі інформаційного забезпечення 
із застосуванням глобальних навігаційних супутникових систем 
GPS/ГЛОНАСС/GALILEO.
Опис пропозиції:
- розроблено нові методи контролю процесів доставки вантажів 
засобами транспорту;
- розроблена модель контролю процесів доставки вантажів технології 
планів доставки вантажів типу «жорсткої» нитки графіку руху 
засобів транспорту;
- розроблені технології контролю процесів доставки вантажів 
засобами системи інформаційного забезпечення;
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розробка методів і технологій контролю процесів доставки вантажів 
засобами системи інформаційного забезпечення дозволить в перспективі 
на їх основі приступити до дослідження, побудови, впровадження та 
експлуатації системи підтримки прийняття рішень автоматизованої 
системи управління процесами доставки вантажів транспортом.
Технологічні ключові слова:
1.2. Обробка інформації, інформаційні системи, управління 
технологічним потоком 1.2.10 Бази даних, управління базами даних, 
інформаційна проходка.
1.3. Використання інформаційних технологій та телематики
1.3.3. Використання в сфері транспорту та логістики
2.8. Транспортна інфраструктура
Додаткова інформація:
Розробка методів і технологій контролю процесів доставки вантажів 
засобами системи інформаційного забезпечення дозволить в 
перспективі на їх основі приступити до дослідження, побудови, 
впровадження та експлуатації системи підтримки прийняття рішень 
автоматизованої системи управління процесами доставки вантажів 
усіма видами транспорту.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Промисловий зразок
Коментарі:
Патент України

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
1.1.    Комерційні комунікації. 
4. Інші. комерційні комунікації.
9. Інше 
9.1. Транспорт, перевезення. 
9.1.2. Перевезення автотранспортом. 
9.1.7. Інші перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Управління знаннями, управління процесами.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Транспортні оператори, місцеві держадміністрації, 
науково-дослідні установи
Область діяльності партнера:
Транспорт
Задачі партнера:
Впровадження технології в сфері управління знаннями та 
управління процесами.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ,  Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович