Розробка імовірнісного методу розрахунку нежорстких дорожніх одягів при стохастичній зміні температурно-вологісного режиму

1. Загальний опис:
Заголовок:
Розробка імовірнісного методу розрахунку нежорстких дорожніх одягів 
при стохастичній зміні температурно-вологісного режиму.
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових 
розробок, запропонував імовірнісний метод розрахунку нежорстких дорожніх 
одягів при стохастичній зміні температурно-вологісного режиму при проектуванні 
та розрахунку конструкцій дорожнього одягу.
Опис пропозиції:
Метою роботи є забезпечення надійності конструкцій дорожнього одягу та 
аеродромного покриття на етапі проектування, будівництва і експлуатації. 
Поставлена мета досягається за рахунок розробки імовірнісного методу 
розрахунку нежорстких дорожніх одягів з врахуванням стохастичної зміни 
температурно-вологісного режиму
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонований метод розрахунку нежорстких дорожніх одягів дозволяє 
враховувати стохастичну зміну температури, що призводить до зміни властивостей 
органічного в’яжучого, а відповідно і напружено-деформованого стану асфальтобетону, 
враховувати зміну вологості, що призводить до зміни характеристик ґрунту земляного 
полотна і незв’язних шарів основи. Тим самим підвищуючи імовірність безвідмовної 
роботи конструкцій дорожнього одягу, що проектуються.
Технологічні ключові слова:
2.6 Технологія будівництва. 
2.6.1 Будівельні матеріали, компоненти та методи.
Додаткова інформація:
Імовірнісний метод розрахунку дозволяє оптимізувати конструкції дорожнього одягу 
та аеродромного покриття під існуючі та задані кліматичні умови, тим самим 
забезпечуючи необхідну надійність.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7.6 Раціональне природокористування. 
9.7 Будівництво та будівельна продукція. 
1) Будівництво.
Існуючі та потенційні області застосування:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства з будівництва автомобільних доріг.
Область діяльності партнера:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.
Задачі партнера:
Впровадження системи у виробництво.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет  Міністерства освіти та науки України
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович