Розробка бізнес-плану автотранспортного підприємства

1. Загальний опис:
Заголовок:
Розробка бізнес-плану автотранспортного підприємства
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад з м. Київ (Україна) пропонує методику розробки 
бізнес-плану для вантажних та пасажирських автотранспортних підприємств. 
Її використання дозволяє: виявити сильні та слабкі сторони підприємства; 
визначити очікувані потреби в транспортних послугах; підготувати план 
конкретних дій та обґрунтувати заявки на інвестиції. Автори шукають партнерів 
для спільної участі в розробці та супроводі реалізації бізнес-плану для
вантажних та пасажирських автотранспортних підприємств
Опис пропозиції:
Методика призначена для інвесторів, підприємців, керівників автотранспортних 
підприємств будь якої форми власності та організаційно-правової форми. 
Запропонована методика дозволяє розробити бізнес-план з урахуванням особливостей 
діяльності конкретного автотранспортного підприємства і містить опис розділів 
бізнес-плану: резюме, вид діяльності та характеристика послуги, оцінка ринку 
збуту, конкуренція, план маркетингу, план виробництва, юридичний план та 
місцезнаходження, організаційний план, оцінка ризику та страхування, фінансовий 
план та стратегія фінансування. Дана методика пройшла апробацію під час 
створення пасажирського автотранспортного підприємства у м. Києві. Продавець 
методики має 20 річний досвід науково-впроваджувальної діяльності в сфері 
автотранспортних перевезень.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована методика передбачає врахування специфіки діяльності конкретних  
підприємств і містить детальний опис розділів бізнес-плану. Використання 
запропонованої методики дозволяє інвесторам що мають вільний капітал, оцінити 
інвестиційний проект та впевнитися у доцільності вкладання коштів; підприємцям 
та керівникам – отримати надійний інструмент обґрунтування прийняття рішення 
щодо доцільності реалізації інвестиційного проекту, побудувати виважену стратегію 
фінансування.
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.5.  Автодорожній транспорт
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
11.1.  Моделі соціально-економічного розвитку,економічні аспекти
11.7.  Інструменти прогнозування
Додаткова інформація:
Методична розробка готова. Може потребувати певного доопрацювання 
для врахування особливостей інвестиційних проектів замовника або 
функціонування конкретного автотранспортного підприємства.
Права інтелектуальної власності:
заявка на інтелектуальну власність в стадії оформлення
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
2) Перевезення автотранспортом
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
3)Банки
5) Інвестиційні групи
9.3. Послуги
3)Лізинг
5) Консалтинг
Існуючі та потенційні області застосування:
Інвестиційні проекти, що передбачають створення, реконструкцію, розширення, 
оновлення автотранспортних підприємств та реально функціонуючі 
автотранспортні підприємства

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
1) інвестори, що розглядають проекти створення, реконструкції, розширення, 
оновлення автотранспортних підприємств,
2) підприємці, які створюють або мають власний бізнес в сфері автотранспортних 
перевезень;
3) керівники автотранспортних підприємств будь-якої форми власності
Область діяльності партнера:
інвестиції у надання транспортних послуг, підприємницька діяльність та керівництво 
автотранспортними підприємствами.
Задачі партнера:
надання інформації про особливості інвестиційного проекту, що передбачається 
реалізувати або про діяльність конкретного автотранспортного підприємства
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, Польща, Чехія, Угорщина ,
Болгарія, Румунія.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сніжко Лариса Леонідівна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
LarisaSn@i.ua
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.