Робоча програма та навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Житлове право»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації складаються з робочої
програми, методичних вказівок для проведення практичних занять,
розв’язання задач, тестових завдань, також містить методику
виконання контрольної роботи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції розроблені
унікальні питання для проведення студентами самоконтролю
знань, а також методика перевірки та оцінювання знань
студентів.
Тип шуканого партнера: освітня установа, фізична особа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних
розробок для начання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.