Робоча програма та навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Сучасні теоретико-практичні проблеми конституційного права та процесу»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації складаються з робочої програми,
тематики та змісту лекційних занять, питань для самоконтролю знань
та рекомендованої літератури до тем, методики виконання контрольних
робіт, прикладів контрольних питань до тестів та питань, що виносяться
на іспит. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні
методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів,
а також інших зацікавлених осіб.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції розроблені унікальні питання
для проведення студентами самоконтролю знань, а також методика перевірки
та оцінювання знань студентів.
Тип шуканого партнера: освітня установа, фізична особо
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних розробок
для начання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.