Робоча програма та навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Митне право»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації складаються з робочої
програми, методичних вказівок для проведення практичних
занять, розв’язання задач, тестових завдань, а також містить
методику виконання контрольної роботи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції розроблені
унікальні питання для проведення студентами самоконтролю
знань, а також методика перевірки та оцінювання знань
студентів.
Тип шуканого партнера: освітня установа, фізична особа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних
розробок для начання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.