Робоча програма та навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Адміністративне право»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації складаються з робочої
програми, методичних вказівок для проведення практичних занять,
розв’язання задач, тестових завдань, а також містить методику
виконання курсової роботи.
Інноваційні аспекти та переваги: пропозиції розроблені
унікальні питання для проведення студентами самоконтролю знань,
а також методика перевірки та оцінювання знань студентів.
Тип шуканого партнера: освітня установа, фізична особо
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних
розробок для начання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.