Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності»

Опис пропозиції: Методичні вказівки містять структурований опис
дисципліни, програму курсу, завдання для самостійної роботи,
завдання для практичних занять, питання для самоконтролю,
методику виконання контрольної роботи, приклади контрольних
питань, форми поточного контролю, питання до заліку.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції розроблені унікальні
форми контролю знань студентами, а також завдання для
самостійної роботи.
Тип шуканого партнера: освітня установа, фізична особа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних
розробок для начання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.