Робоча програма та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економічна безпека»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Робоча програма та методичні вказівки до проведення практичних  занять 
з дисципліни «Міжнародна економічна безпека»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують  Робочу програму та методичні 
вказівки до проведення практичних  занять з дисципліни «Міжнародна економічна 
безпека». Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
Методичних вказівок.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки з дисципліни «Міжнародна економічна безпека» складаються з 
робочої програми та методичних вказівок до проведення практичних занять та 
завдань для самостійної роботи з формами контролю поточної успішності.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Концепція міжнародної економічної безпеки є виявом нового мислення в процесі 
побудови сучасних економічних відносин.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання для навчання студентів і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Козак Людмила Степанівна
Відділ/Департамент:
кафедра економіки
Телефон:
280-30-16
E-mail:
ekonomkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович