Рекомендації щодо покращення фінансового забезпечення вітчизняної транспортної галузі

Опис пропозиції: Розроблено практичні рекомендації, щодо визначення та реалізації заходів по покращенню фінансового забезпечення підприємств вітчизняної транспортної галузі, які направлені на створення умов подальшого розвитку підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності, покращення умов обслуговування споживачів транспортної продукції. Впровадження розроблених рекомендацій в практичну діяльність підприємств створить додаткові умови до залучення інвестицій та покращення діяльності підприємств.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження розроблених рекомендацій на основі зарубіжного досвіду на території Україні підвищує інноваційну привабливість підприємств для використання екологічного автомобільного транспорту, організації транспортного обслуговування та транзитних перевезень в країнах ЄС, інструментарію оцінки екологічних ризиків.