Рекомендаціі з використання готових ущільнювачів швів цементобетонного покриття

Опис пропозиції: Основу рекомендацій складають технології виконання герметизації швів цемен-тобетонних покриттів автомобільних доріг загального користування готовими ущі-льнювачами без використання гарячих бітумо-полімерних мастик в погодно-кліматичних умовах України, розрахунок величини  деформації в зоні швів, реко-мендації за розмірами порожнини шва,  оновленому підходу до очищення порож-нини шва, контролю якості ефективності очищення  шва перед установкою готових ущільнювачів.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Запропоновані нові підходи до герметизації швів в цементобетонних покриттях ав-томобільних доріг. Реалізація проекту дозволить скоротити витрати на утримання доріг, підвищити безпеку руху, сприяти поліпшенню  екологічних умов.

Тип шуканого партнера: Установи, підприємства

Область діяльності партнера: Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг

 Задачі, що стоять перед партнером: Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг

Країни яким надається перевага: Україна, країни СНД

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович