Програмний комплекс щодо визначення складності маршруту при пасажирських перевезеннях

1. Загальний опис:
Заголовок:
Програмний комплекс щодо визначення складності маршруту 
при пасажирських перевезеннях
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету м. Києва пропонується 
програмний комплекс по визначенню складності маршруту при 
пасажирських перевезеннях на основі проведеної кластеризації 
та зібраної інформації про міські таксомоторні маршрути.  
Автори шукають партнерів для реалізації спільних проектів 
по удосконаленню автобусних пасажирскьких перевезень.
Опис пропозиції:
При вирішені задачі по визначенню складності автобусного 
маршруту було виділено транспортні ситуації, що характеризують 
автобусні пасажирські перевезення. Проведено обробку фактичних 
значень дослідження методом кластерного аналізу, визначено 
ранжування факторів, які впливають на складність роботи водіїв 
на маршрутах  міського пасажирського транспорту.
На основі проведеної кластеризації та зібраної інформації про 
міські таксомоторні маршрути проведено розрахунок складності 
роботи водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту  
на основі алгоритмічного описання їх діяльності, а також 
порівняння складності роботи водіїв при виконанні різних 
операцій по управлінню автобусом на досліджуваних маршрутах.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Визначення величини складності маршруту дає можливість 
розподілити їх за складністю між водіями з урахуванням їх 
кваліфікації, формування змінно-добових маршрутних режимів 
праці та відпочинку, з обмеженням по складності трудової 
діяльності, врахування відмінностей в складності праці водіїв 
при організації індивідуальної і колективної оплати їх праці.
Технологічні ключові слова:
2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Україна, 2014р. 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№57905 від 29.12.2014

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні технології, транспортні системи, пасажирські 
перевезення, таксомоторні перевезення

3.Співробітництво:
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства автомобільного транспорту, ВУЗи
Область діяльності партнера:
перевезення
Задачі партнера:
впровадження методики
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Куницька Ольга Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра ТС та БДР
Телефон:
044 280-48-85
E-mail:
o.kunytska@gmail.com
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович