Програмний комплекс розрахунку довговічності щебенево-мастикового асфальтобетону

1. Загальний опис:
Заголовок:
Програмний комплекс розрахунку довговічності щебенево-
мастикового асфальтобетону
Анотація пропозиції :
Фахівцями університету (м. Київ), що спеціалізуються на 
механіці дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій 
дорожніх одягів розроблено програмний комплекс розрахунку 
та довговічності щебенево-мастикового асфальтобетонного 
покриття. Який призначений для організацій дорожньої галузі, 
та організацій які займаються питаннями проектування і 
влаштування асфальтобетонного покриття. Колектив авторів 
шукає партнерів для інвестицій та спільної реалізації даної 
технології.
Опис пропозиції:
Розроблено програмний комплекс розрахунку довговічності 
щебенево-мастикового асфальтобетону, що базується на 
феноменологічному підході з використанням основних положень 
кінетичної теорії міцності твердого тіла. Він дозволяє 
визначати міру пошкодженості щебенево-мастикового асфальтобетону 
для оцінки його граничного стану від спільного впливу 
транспортних навантажень та коливань температури. Для 
визначення напружено-деформованого стану розроблено аналітичні 
залежності на основі використання теорії термов’язкопружності.
Продавець  методу  має  багаторічний  досвід  у  науково-дослідній  
сфері щодо контролю якості, технологій дорожньо-будівельних 
матеріалів та конструкцій дорожнього одягу  (підтвердженням 
цього є більше 15 українських патентів та свідоцтв).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонований програмний комплекс єдиний серед країн СНД, який 
дає можливість розраховувати довговічність щебенево-мастикового 
асфальтобетону, що базується на феноменологічному підході з 
використанням основних положень кінетичної теорії міцності 
твердого тіла.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.5.  Композитні матеріали 
2.7.15.  Властивості матеріалів, корозія / руйнування 
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
Додаткова інформація:
Програмний комплекс дає можливість прогнозувати довговічність 
дорожнього покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна. Свідоцтво про внесення суб’єкта підприємницької 
діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного 
забезпечення „Комп’ютерна програма розрахунку довговічності 
щебенево-мастикового асфальтобетону”, 09.08.2010 р. (Мозговий В.В., 
Баран С.А. та ін.).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектування дорожнього покриття підвищеної довговічності із 
щебенево-мастикового асфальтобетону, що використовується в 
дорожньому будівництві.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньо-будівельної галузі
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, 
Білорусь, Казахстан4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозговий Володимир Васильович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович