Програмний комплекс обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на всіх видах транспорту загального користування

1. Загальний опис:
Заголовок:
Програмний комплекс обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків 
на всіх видах транспорту загального користування
Анотація пропозиції:
Навчальний технічний заклад, м. Київ, пропонує проведення 
комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського та 
приміського сполучення з застосуванням програмного комплексу. 
Партнерами університету можуть бути транспорті управління органів 
місцевого самоврядування.
Опис пропозиції:
Вивчення пасажиропотоків на маршрутах міського та приміського 
сполучення проводиться Національним транспортним університетом з 
використанням табличних, матричних та облікових методів – з обробкою 
та моделювання вихідної інформації із застосуванням засобів 
обчислювальної техніки на базі програмного комплексу. Матеріали 
вивчення попиту населення на перевезення використовуються для 
організації раціональної маршрутної системи та її коригування; 
координації роботи різних видів пасажирського транспорту; обґрунтування 
типу, кількості рухомого складу та його розподілу за маршрутами; 
вибору форм організації праці водіїв; побудови розкладів руху 
транспортних засобів; організації проведення конкурсів на здійснення 
перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
Програмне забезпечення для засобів обчислювальної техніки являє 
собою пакет програм проведення розрахунків з обробки і аналізу 
матеріалів вивчення пасажиропотоків з організацією запровадження 
логістичного контролю, повідомленням про помилки та похибки, а також 
видачею кінцевих результатів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Ефективність запропонованого автоматизованого вивчення попиту 
населення на перевезення визначається системністю, єдністю, 
одноманітністю нормативно-довідкової інформації, проведенням 
моделювання пасажиропотоків.
Технологічні ключові слова:
Програмне забезпечення комп’ютерів; обробка даних; використання 
в сфері транспорту та логістики
Додаткова інформація:
Апробація запропонованого комплексного обстеження пасажиропотоків 
з застосуванням програмного комплексу здійснено в містах: 
Київ, Львів, Сімферополь, Чернігів, Кременчук, Маріуполь, Запоріжжя, 
Дніпропетровськ, Конотоп тощо.
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
Обладнання/складові для передачі даних; послуги з обробки, аналізу 
і введення даних; прикладне програмне забезпечення; перевезення 
автотранспортом; транспортні засоби, транспортне устаткування
Існуючі та потенційні області застосування:
В регіональних програмах розвитку автомобільного транспорту, 
проведенні конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
та при організації оптимальних маршрутних систем міст

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Випробування нових застосувань
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Технічна кооперація
Область діяльності партнера:
Транспортні управління органів місцевого самоврядування
Задачі партнера:
Розробка технологій під нові ринкові потреби та забезпечення 
фінансовими ресурсами
Яким країнам надається перевага : 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Марунич Валерій Степанович
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортного права та логістики
Телефон:
044 254 43 26
E-mail: 
tanitriel@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович