Програмно-інструментальний комплекс по оптимізації вантажних перевезень в транспортній системі України

1. Загальний опис:
Заголовок:
Програмно-інструментальний комплекс по оптимізації вантажних 
перевезень в транспортній системі України
Анотація пропозиції :
Університет м.Києва пропонує практичні методи зведення сітьових 
моделей транспортних задач к класичному матричному вигляду, що 
дозволяє потім застосовувати стандартні методи оптимізації 
транспортних перевезень з ви-користанням сучасних засобів 
інформаційних технологій. Методи зведення передбачають побудову 
оптимальних маршрутів перевезення вантажів різ-ними видами транспорту.
 Шукає автотранспортні і логістичні підприємства для впровадження 
програм оптимізації вантажних перевезень.
Опис пропозиції:
Практичні методи зведення сітьових моделей транспортних задач к 
класичному матричному вигляду, що дозволяє потім застосовувати 
стандартні методи оптимізації транспортних перевезень з використанням 
сучасних засобів інформаційних технологій. Методи зведення передбачають 
побудову оптимальних маршрутів перевезення вантажів різними видами 
транспорту на транспортних системах України з урахуванням їх пропускних 
здатностей і незбалансованості сумарних обсягів поставок і заявок вантажу.
Розроблені методи та алгоритми їх реалізації дають зручний і ефективний 
інструментарій для моделювання і розв’язання задач у багатьох сферах 
практичних прикладень і можуть використовуватись у інформаційно-логістичних 
системах для оптимізації вантажних перевезень.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Використання нових методів по оптимізації вантажних перевезень дозволяє 
зменшити вартість вантажних перевезень до 20 %, а також сприятиме 
вивільненню управлінського складу підприємств від рутинної непродуктивної 
праці по складанню планів перевезень вантажів.
Технологічні ключові слова:
1.2.6. Програмне забезпечення комп’ютерів. 
1.2.7.Ком’ютерні технології. 
1.2.13. Інформаційні технології. 
2.3.Управління процесами, логістика.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright
Автори: Прокудін Г. С., 
Білоус С. О.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.7.Прикладне програмне забезпечення. 
2.7.8.Програми для бізнесу и офісу.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; 
логістичні фірми та компанії.

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства, транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні 
фірми та компанії.
Область діяльності партнера:
вантажні перевезення; логістичне планування провізних потужностей.
Задачі партнера:
оптимізація вантажних перевезень, раціональне використання провізних 
потужностей.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Прокудін Георгій Семенович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
p_g_s@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua  
mptamk@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович