Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство»

Опис пропозиції: Методичні вказівки містять терміни, завдання і зміст
виробничої практики, загальні завдання для студентів, права і обов’язки
студентів, вимоги для оформлення звіту, порядок захисту.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції розроблено унікальну
методику орієнтування студентів під час проходження виробничої
практики студентами.
Тип шуканого партнера: освітня установа, фізична особа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних розробок
для начання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.