Програма науково-дослідної практики магістрів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Програма науково-дослідної практики магістрів
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують програму науково-дослідної практики 
магістрів. Для студентів-магістрантів вищих навчальних закладів України. 
Шукаємо партнерів у сфері освітніх послуг.
Опис пропозиції:
У навчально-методичних матеріалах викладено основні положення щодо змісту 
науково-педагогічної практики, визначені права та обов’язки практиканта. 
Подані відомості з приводу організації та керівництва практикою. Міститься 
інформація про підведення підсумків науково-дослідної практики. Подані 
зразки бланку завдання, титульного аркуша, вміщені основні вимоги до 
виконання магістерської роботи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Чітко сформульовані вимоги щодо поетапного й планомірного проходження 
науково-дослідницької практики магістрів
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на отримання авторського права
У 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання навчально-методичних матеріалів під час проходження 
науково-дослідної практики магістрів
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Балагура Олена Олександрівна
Відділ/Департамент:
Кафедра філософії та педагогіки
Телефон:
0442805265
E-mail:
boo-boo@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович