Програма курсу та методичні вказівки до вивчення дисципліни “Управління матеріальними ресурсами”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Програма курсу та методичні вказівки до вивчення дисципліни “Управління 
матеріальними ресурсами”
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують  методичні вказівки до вивчення 
дисципліни “Управління матеріальними ресурсами” для студентів денної форми 
навчання. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки складаються із завдань для самостійної роботи, конспекту  
теоретичного матеріалу та прикладів вирішення розрахункових задач з дисципліни 
«Управління матеріальними ресурсами». Наведений перелік рекомендованої літератури.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Використання запропонованих методичних рекомендацій дасть змогу студентам опанувати 
навичками: визначення потреб у матеріальних ресурсах, вибору постачальника при 
плануванні закупівель, визначення рівня страхового запасу ресурсів, розрахунку 
оптимального обсягу поставок, визначення необхідних площ складу зберігання ресурсів, 
розроблення організаційної структури відділу матеріально-технічного постачання 
підприємства тощо.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Методична розробка готова
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гребельник Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Nikgrebelnik@Mail.ru
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
М.М. Дмитрієв