Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи бізнесу»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Основи бізнесу»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичне забезпечення до  виконання 
курсової роботи для студентів денної форми навчання з дисципліни «Основи бізнесу». 
Метою методичних вказівок є закріплення теоретичних знань та формування практичних 
умінь студентів з організації та здійснення підприємницької діяльності. Автори 
шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки містять програму, теоретичний матеріал та рекомендації щодо  
виконання курсової роботи з дисципліни «Основи бізнесу». Курсова робота полягає в 
розробці бізнес-плану підприємства.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Одержані студентами теоретичні знання та практичні навички по організації 
підприємницької діяльності, навчать їх чітко формулювати основні етапи реалізації 
підприємницької ідеї; розбиратись в перевагах та недоліках організаційно-правових 
форм підприємства та розробляти бізнес-плани з метою отримання якісно нової 
інформації про свій бізнес.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Методична розробка готова
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Подано заявку на отримання свідоцтва про авторське право у 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Омельянович Олексій Романович,  
Литвишко Лілія Олександрівна,  
Гончар Тетяна Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Flower_liliya@bigmir.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
М.М. Дмитрієв