Програма курсу та методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Організація підприємства”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Програма курсу та методичні вказівки для проведення практичних занять 
з дисципліни “Організація підприємства”
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки для проведення 
практичних занять з дисципліни “Організація підприємства” для студентів денної 
форми навчання. Метою методичних вказівок є закріплення теоретичних знань та 
формування практичних умінь по організації підприємства будь-якої організаційно-
правової форми; організаційно-правових основ створення та реєстрації  
підприємницьких структур в умовах ринку. Автори шукають партнерів для співпраці 
в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки складаються зі змісту курсу «Організація підприємства», 
теоретичного матеріалу, необхідного для виконання практичних робіт  та методичних 
вказівок для проведення практичних занять, які навчать студентів правильно 
використовувати нормативні документи, що стосуються процедури організації підприємства 
включно з його державною реєстрацією, а також розробляти установчі документи різних 
організаційно–правових форм підприємств.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Одержані студентами теоретичні знання та практичні навички допоможуть їм в 
організації підприємства будь-якої організаційно-правової форми, розробці 
установчих документів та правильного використання нормативної документації
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Методична розробка готова
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Омельянович Олексій Романович,  
Гончар Тетяна Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
omeljar@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
М.М. Дмитрієв