Проект спеціальної землерийної машини для реалізації екологічно безпечної технології пошарової розробки ґрунтів

Опис пропозиції: Проект (технічна пропозиція) машини що здатна в режимі
пошарової розробки ґрунту виконувати рекультивацію забруднених ґрунтів
та споруджувати котловани, протяжні широкі виїмки, базується на системних
підходах і встановлених закономірностях компонувальних та кінематичних
рішень системи як єдиного цілого, що підпорядковане безпечному виконанню
заданої технології робіт. В проекті використано як базу спеціальне шасі
ШБ-1-02, що серійно виготовляється та як ґрунторозробне робоче обладнання
ланцюгово балковий робочий орган з роторно-фрезерними уширювачами.
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та
виробничій сфері щодо створення землерийних машин безперервної дії
різного технологічного призначення.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Використання для машини
базового шасі серійний випуск якого освоєно на ДП “Завод ім. Малишева”
(м. Харків) має значні переваги: шасі спеціально призначено для землерийних
машин, є надсучасною мехатронною системою останнього покоління, оснащеною
силовою установкою та іншими агрегатами провідних світових виробників,
що забезпечить достатню потужність на приводі робочого обладнання та
дозволить скомпонувати машину таким чином, щоб розподілити тиск на
гусеничний рушій максимально рівномірно.Використання в одному робочому
органі ланцюгово-балкового та роторно-фрезерного обладнання
застосовується вперше, обґрунтовано теоретично та перевірено на
натурній моделі, що дозволить забезпечити високу продуктивність
машини та виконання технологічних показників з високою точністю
Задачі, що стоять перед партнером: Розробник проекту шукає проектно-
конструкторські організації в галузі машинобудування та машинобудівні
підприємства для використання проекту під час розробки конструкторської
документації на землерийні машини.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.