Практичні методи забезпечення безпеки руху пасажирського маршрутного транспорту на автомобільних дорогах загального користування

Опис пропозиції: Робота вирішує такі задачі, як:
– аналіз існуючих методів оцінки безпеки руху пасажирського маршрутного
транспорту на автомобільних дорогах загального користування;
– розроблено закономірності зв’язку потенційної безпеки руху пасажирського
маршрутного транспорту з кінематичними та енергетичними характеристиками
транспортного потоку;
– розроблено метод оцінки рівня безпеки руху пасажирського маршрутного
транспорту на автомобільних дорогах загального користування, з урахуванням
зміни кінематичних і енергетичних характеристик транспортного потоку;
– розроблено методику оцінки безпеки руху пасажирського маршрутного
транспорту на автомобільних дорогах загального користування з урахуванням
закономірностей енергетичної теорії транспортного потоку.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Новизна роботи полягає у
розгляді проблеми забезпечення безпеки руху пасажирського маршрутного
транспорту на підставі енергетичних та кінематичних характеристик руху,
а також уперше:
– розроблений метод оцінки рівня безпеки руху пасажирського маршрутного
транспорту на автомобільних дорогах загального користування на основі
закономірностей енергетичної теорії транспортного потоку, що на відміну
від існуючих враховує зміни кінематичних та енергетичних характеристик
транспортного потоку та надає можливість формувати умови безпечного руху.
– вперше розроблені закономірності звязку потенційної безпеки руху
пасажирського маршрутного транспорту з кінематичними та енергетичними
характеристиками транспортного потоку, що на відміну від існуючих надає
можливість оцінити рівень безпеки руху з урахуванням енергетичної теорії
транспортного потоку.
Тип шуканого партнера: організації та підприємства дорожнього
господарства, законодавчі та виконавчі органи, ВНЗ
Область діяльності партнера: автомобільні дороги
Задачі, що стоять перед партнером: впровадження методики
Країни яким надається перевага: Україна, країни ЄС
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.