Посібник з оцінки і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Посібник з оцінки і прогнозування технічного стану автодорожніх 
мостів
Анотація пропозиції :
Вчені столичного ВУЗа України, які займаються оцінкою технічного 
стану автодорожніх мостів, пропонують інженерну методику для 
оцінки і прогнозу технічного стану автодорожніх мостів. Використання 
інженерної методики дозволяє перевіряти рівень надійності елементів 
споруди, прогнозувати їх залишковий ресурс та визначати склад 
експлуатаційних заходів, необхідних для забезпечення належного 
функціонування споруди.
Опис пропозиції:
Головною метою розробки посібника з оцінки і прогнозу технічного 
стану автодорожніх мостів є розробка рекомендацій і інженерної 
методики для оцінки технічного стану автодорожніх мостів, що 
знаходяться в експлуатації. Посібник стане незамінним апаратом у 
роботі інженера-експлуатаційника. В ньому наводяться алгоритми 
перевірки рівня надійності елементів споруди, прогнозується їх 
залишковий ресурс та визначається склад експлуатаційних заходів, 
необхідних для забезпечення належного функціонування споруди. У 
посібнику наводяться приклади з практичного визначення оцінки 
експлуатаційного стану і прогнозування залишкового ресурсу мостів, 
алгоритм та приклади визначення несної здатності прогонових будов, 
а також всі необхідні довідкові матеріали.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована інженерна методика, перша та єдина, серед країн СНД 
яка дає можливість оцінити технічний стан автодорожніх мостів, що 
знаходяться в експлуатації, дозволяє перевіряти рівень надійності 
елементів споруди, прогнозувати їх залишковий ресурс.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
Додаткова інформація:
Інженерна методика для оцінки технічного стану автодорожніх мостів, 
що знаходяться в експлуатації. Методика дозволяє перевіряти рівень 
надійності елементів споруди, прогнозувати їх залишковий ресурс та 
визначати склад експлуатаційних заходів, необхідних для забезпечення 
належного функціонування споруди.
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір Державної служби 
інтелектуальної власності України № 54815 від 16.05.2014р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Експлуатація мостів

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи державного 
управління автомобільними дорогами, органи управління містами и 
населеними пунктами
Область діяльності партнера:
експлуатація мостів
Задачі партнера:
фінансування адаптації методики до умов партнера
Яким країнам надається перевага: 
країни СНГ
Додаткова інформація (посилання):
додається на вимогу партнера

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
професор Лантух-Лященко Альберт Іванович, 
доцент Безпалов Леонід Миколайович, 
професор Медведєв Костянтин Володимирович, 
професор Снитко Валерій Пилипович, 
інженер Святишенко Ірина Іванівна
Відділ/Департамент:
Кафедра «Мости та тунелі»
Телефон:
+380442807978
Факс:
+380442807978
E-mail:
Albert.lantoukh@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович