Посібник з навчальної дисципліни «Практичний курс фонетики англійської мови» для студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Філологія»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Посібник з навчальної дисципліни  «Практичний курс фонетики 
англійської мови» для студентів І курсу денної форми навчання 
за напрямом підготовки «Філологія»
Анотація пропозиції :
Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), 
що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали посібник, що 
використовується для вивчення фонетики англійської мови студентами 
за напрямом підготовки «Філологія». Використання посібника дає 
можливість студентам сформувати фонетичні та фонематичні компетенції, 
що сприятиме формуванню кваліфікованих спеціалістів. Автори шукають 
партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Зміст посібника орієнтовано на формування у студентів фонетичних та 
фонематичних мовних та комунікативних компетенцій, що сприятиме 
ефективному функціонуванню у професійному середовищі та формуванню 
особистості кваліфікованого спеціаліста з технічного перекладу. 
Посібник має на меті сформувати практичні навички транскрибування слів, 
речень, а також сприяти чіткій інтонаційній організації мовного потоку.
Посібник складається з двох частин. Перша частина містить вправи для 
тренування вимови англійської мови, друга – базову теоретичну 
інформацію важливу для ефективного виконання вправ.
Укладачами посібника враховано Загальноєвропейські рекомендації 
з мовної освіти.
Призначено для студентів перших курсів вищих навчальних закладів 
денної форми навчання за напрямом підготовки «Філологія».
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Посібник містить практичні поради як ефективно організувати навчання 
студентів та завдання, які студенти можуть виконувати самостійно.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання посібника для навчання студентів і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Кіквідзе 42
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозгова Я.О.
Відділ/Департамент:
кафедра іноземної філології та перекладу
Телефон:
044-285-20-70
E-mail:
kafedra_pereklad@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович