«Політолого-соціологічний курс». Програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Опис пропозиції: Методична розробка призначена для студентів заочної
форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка», 073
«Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».
Включає загальну характеристику навчальної дисциплінти, містить
інформацію щодо мети та завдання для самостійної та індивідуальної
роботи, контрольні роботи (індивідуальні комплексні завдання),
питання до підсумкового контролю з дисципліни, термінологічний словник
та перелік рекомендованої літератури.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Розглядаються
базові поняття, концепції та напрями політології та соціології,
спрямовується самостійна та індивідуальна робота студентів.
Тип шуканого партнера: Образовательные заведения
Область діяльності партнера: Образовательные услуги
Задачі, що стоять перед партнером: Использование методической
разработки для обучения студентов очной формы доуниверситетской
подготовки и международного сотрудничества
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.