Поліпшення пускових якостей транспортних двигунів за низьких температур навколишнього середовища

Опис пропозиції: Теоретичні та експериментальні дослідження впливу підігріву повітря на впуску двигуна в умовах низьких температур навколишнього повітря на паливно-економічні та екологічні показники автомобільних двигунів. Аналіз напрямів поліпшення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння рекуперацією теплової енергії відпрацьованих газів; аналіз пристроїв для використання теплової енергії відпрацьованих газів; аналіз результатів експериментальних досліджень процесів пуску і прогрівання двигунів з іскровим запалюванням та дизелів в умовах низьких температур навколишнього повітря з підігрівом повітря на впуску та без підігріву.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє забезпечити замовника технічними засобами для можливості проведення теоретичних досліджень та експериментальних випробувань двигунів для визначення ефективності застосування підігріву повітря на впуску двигуна в умовах низьких температур навколишнього повітря.

Додаткова інформація: Розрахункові дослідження виконують на математичних моделях, створених для визначення показників двигуна при використанні підігріву повітря на впуску двигуна в процесі пуску та прогрівання в умовах низьких температур навколишнього середовища. Розрахунки показників роботи двигуна проводять для процесів пуску та прогрівання в умовах низьких температур навколишнього середовища.

Експериментальні дослідження проводять на електричних гальмівних стендах з визначенням поточних параметрів роботи двигунів з іскровим запалюванням та дизелів в процесі прогрівання включаючи концентрацію у відпрацьованих газах оксиду вуглецю СО, вуглеводнів СmHn , оксидів азоту NOx , двооксиду вуглецю СО2  та димності відпрацьованих газів.

Дорожні випробування проводять на автомобілях загального призначення та на тракторах в процесах пуску та прогрівання в умовах низьких температур навколишнього середовища.

Для експериментальних досліджень застосовують експериментальний зразок теплового акумулятора фазового переходу.

Тип шуканого партнера: підприємства і організації автомобільної та двигунобудівної галузі, органи державного управління двигунобудівної промисловості, освітня установа

Область діяльності партнера: Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор, підприємства автомобільного транспорту

Задачі партнера: реалізація програми енергозбереження та покращення екологічної безпеки автомобільного транспорту

Країни яким надається перевага: Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович