Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив

1. Загальний опис:
Заголовок:
Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля 
при використанні біодизельних палив.
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету м. Києва виконано наукову роботу, 
що присвячена поліпшенню паливної економічності та екологічних показників 
дизеля при використанні біодизельних палив, що є одним із ефективних 
шляхів зниження токсичності відпрацьованих газів, поліпшення паливної 
економічності та енергетичних показників.
Опис пропозиції:
Поліпшення екологічних показників автомобілів з сучасними дизелями, 
обладнаних електронною системою управління, регульованим газотурбінним 
наддувом, системою рециркуляції відпрацьованих газів (ВГ) та електронною 
системою регулювання частоти обертання колінчастого валу, можливе 
забезпеченням виконання вимог нормативних документів системним поетапним 
переходом з живлення дизелів штатним паливом на живлення альтернативними 
видами палив, а саме - додаванням метилового ефіру ріпакової олії (МЕРО) 
до штатного нафтового дизельного палива (ДП). Формування такого переходу 
повинно відбуватися на підставі наукових досліджень та наявного досвіду 
щодо використання альтеративних палив. Використання сумішей МЕРО та 
штатного дизельного палива дозволяє поліпшити екологічні показники дизеля 
та зменшити масові викиди шкідливих речовин (ШР) з відпрацьованими газами. 
З урахуванням цього актуальним є проведення досліджень впливу добавок МЕРО 
до дизельного палива на екологічні, паливно-економічні та енергетичні 
показники сучасних транспортних засобів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
1. За результатами проведеного аналізу встановлено, що оптимізація 
фізико-хімічних властивостей сумішевих біодизельних палив є одним із 
ефективних шляхів поліпшення паливної економічності, зниження 
токсичності ВГ та підвищення енергетичних показників дизелів. 
Це досягається забезпеченням необхідних фізико-хімічних властивостей 
сумішевих біодизельних палив (тобто адаптацією біодизельних палив до 
дизелів, що перебувають в експлуатації).
2. Встановлено, що забезпечення необхідних фізико-хімічних властивостей 
сумішевих біодизельних палив (при використанні трикомпонентного 
біодизельного палива) дозволяє покращити ефективність їх використання, 
а також зменшити масові викиди шкідливих речовин з ВГ: оксиду вуглецю
на 21,3%, сумарних вуглеводнів на 19,6%, оксидів азоту на 6,2%, частинок 
на 13,2%. Використання трикомпонентного БП дозволяє знизити затрати 
теплоти на 2,46% на виконання еквівалентної роботи в порівнянні з 
двокомпонентним біодизельним паливом (80% ДП + 20% МЕРО).
3. За результатами випробувань встановлено, що сумарні масові викиди 
шкідливих речовин, зведені до оксиду вуглецю, в режимах модифікованого 
Європейського їздового циклу за роботи на трикомпонентному біодизельному 
паливі зменшуються на 8,22% в порівнянні із аналогічним показником за 
роботи двигуна на штатному ДП.
Технологічні ключові слова:
Автодорожний транспорт
Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії
Рідка біомаса
Екологія
Забрудне
Додаткова інформація:
Використання сумішей МЕРО та штатного дизельного палива дозволяє поліпшити 
екологічні показники дизеля та зменшити масові викиди шкідливих речовин 
(ШР) з відпрацьованими газами.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
6.8. Енергозбереження 
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати роботи прийняті до використання в ДП "ДержавтотрансНДІпроект" 
Міністерства інфраструктури України (м. Київ) та в ДП УкрНДІНП «МАСМА» 
Міністерства палива та енергетики України (м. Київ).
3. Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Приватні та державні підприємства
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор.
Задачі партнера:
Практична реалізація, спільна подальша розробка.
Яким країнам надається перевага: 
Україна
4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500
5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Суворова,1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Павловський Максим Вікторович
Відділ/Департамент:
Кафедра технічної експлуатації автомобілів і автосервісу
Телефон:
+38(067)5482990
E-mail:
maks_pavlovsky@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович