Поліпшення паливної економічності та екологічних показників двигунів автомобілів добавкою водневмісного газу до повітряного заряду

Опис пропозиції: Теоретичні та експериментальні дослідження впливу добавок водневмісного газу в якості добавки до повітряного заряду на паливно-економічні та екологічні показники автомобільних двигунів, аналіз шляхів покращення цих показників підбором оптимальних пропорцій добавок водневмісного газу до повітряного заряду, а також визначення паливної економічності та екологічних показників роботи двигунів з сучасними системами живлення.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє забезпечити замовника технічними засобами для можливості проведення теоретичних досліджень та експериментальних випробувань двигунів для визначення паливної економічності та екологічних показників двигунів при використанні водневмісного газу в якості добавки до повітряного заряду, підбором раціональної кількості добавки водневмісного газу та оптимального регулювання систем живлення і запалювання двигунів.

Тип шуканого партнера: Підприємства і організації автомобільної та двигунобудівної галузі, органи державного управління двигунобудівної промисловості, освітня установа

Область діяльності партнера: Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор, нафтопереробні підприємства та підприємства автомобільного транспорту

Задачі партнера: Реалізація програми енергозбереження та використання альтернативних видів палива

Країни яким надається перевага: Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович