Поліпшення конструктивної безпеки вантажних автопоїздів, у тому числі багатоланкових

Опис пропозиції: Пропонується спосіб збільшення вантажопідйомності
за рахунок збільшення кількості ланок. Багатоланкові автопоїзди широко
використовують у більшості економічно розвинутих держав світу. У
залежності від транспортного законодавства, умов експлуатації рухомого
складу параметри багатоланкових автопоїздів в різних країнах відрізняються.
У більшості держав для формування таких автопоїздів використовують
спеціально розроблений або пристосований для цієї мети рухомий склад.
Перспективи розвитку автомобільного транспорту підтверджують доцільність
їх застосування в міжнародних та міжміських перевезеннях вантажів. Але
можливості використання таких автопоїздів обмежені в зв’язку з необхідністю
вирішення низки проблем, пов’язаних з безпекою їх руху.
Продавець технології має багаторічний досвід за напрямком з удосконалення
конструкції та покращення експлуатаційних властивостей автопоїздів, зокрема
триланкових (підтвердженням цього є патенти).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження
теоретичних розробок дозволяє забезпечити замовника науково-технічними
засобами та конструктивними рішеннями, що дозволяють підвищити безпеку
руху та продуктивність автопоїздів. Завдяки використанню триланкових
автопоїздів у середньому зменшується кількість поїздок і загальний
пробіг на 32%., витрата палива на 15%, транспортних витрат – на 23%.
Тип шуканого партнера: Установа. Асоціації міжнародних автоперевізників,
Міністерство транспорту, індивідуальні автомобільні перевізники
Область діяльності партнера: Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі, що стоять перед партнером: транспортні перевезення, виробництво
Країни яким надається перевага: США, Швеція, Австралія
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.