Покращення конструктивної безпеки багатоланкових вантажних автопоїздів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Покращення конструктивної безпеки багатоланкових вантажних автопоїздів
Анотація пропозиції :
Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного 
транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує спосіб 
збільшення вантажопідйомності за рахунок збільшення кількості ланок, який дозволяє 
поліпшити продуктивність та безпеку руху автопоїздів. Автори шукають партнерів для 
спільного впровадження розробленої конструкції у виробництво. Вищій навчальний 
заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту.
Опис пропозиції:
Пропонується спосіб збільшення вантажопідйомності за рахунок збільшення кількості 
ланок. Багатоланкові автопоїзди широко використовують у більшості економічно розвинутих 
держав світу. У залежності від транспортного законодавства, умов експлуатації рухомого 
складу параметри багатоланкових автопоїздів в різних країнах відрізняються. У більшості 
держав для формування таких автопоїздів використовують спеціально розроблений або 
пристосований для цієї мети рухомий склад. Перспективи розвитку автомобільного транспорту 
підтверджують доцільність їх застосування в міжнародних та міжміських перевезеннях 
вантажів. Але можливості використання таких автопоїздів обмежені в зв’язку з необхідністю 
вирішення низки проблем, пов’язаних з безпекою їх руху.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та виробничій сфері 
щодо технологій автомобілів і автопоїздів (підтвердженням цього є патенти).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованого способу дозволяє забезпечити замовника технічними 
засобами та конструктивними рішеннями, що дозволяють підвищити продуктивність руху 
автомобілів та автопоїздів. Пропонована конструкція поліпшує безпеку руху автопоїзда. 
Завдяки використанню триланкових автопоїздів у середньому зменшується кількість 
поїздок і загальний пробіг на 32%., витрата палива   на 15%, транспортних витрат – 
на 23%.
Технологічні ключові слова:
2.8.5.Автодорожній транспорт, 
2.9.1.Конструювання транспортних засобів, 
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
Додаткова інформація:
Сахно В.П., 
Поляков В.М., 
Тімков О.М.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, авторське право. Заявка пропозиція до співпраці.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.3.4) Промышленные грузовики и тракторы.
9.1.5) Транспортные средства, транспортное оборудование, запчасти.
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні перевезення, виробництво транспортних засобів, автопоїзди, 
багатоланкові автопоїзди

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа. Асоціації міжнародних автоперевізників, Міністерство транспорту, 
індивідуальні автомобільні перевізники
Область діяльності партнера:
Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі партнера:
транспортні перевезення, виробництво
Яким країнам надається перевага: 
США, Швеція, Австралія

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Тімков Олексій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Автомобілі»
Телефон:
+38 044 280 42 52
E-mail:
ntu-auto@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович