Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія техніки» для студентів денної форми навчання спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 015 «Професійна освіта (транспорт)»

Опис пропозиції: У методичній розробці викладена програма курсу «Філософія
техніки» у відповідності з рекомендаціями МОН України. Подані плани семінарських
занять, завдання для самостійної роботи. До кожної теми визначено обсяг завдань
для індивідуальної роботи, наведено список рекомендованої літератури, в тому
числі й електронні ресурси.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції Орієнтація на творчий та
індивідуальний підхід
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання навчальних матеріалів під час
вивчення навчальної дисципліни «Філософія техніки».
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.