Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Етика бізнесу»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з 
дисципліни «Етика бізнесу»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують плани семінарських занять 
та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Етика бізнесу» для 
самопідготовки до складання заліку. Шукаємо партнерів у сфері 
освітніх послуг.
Опис пропозиції:
У методичній розробці викладена програма курсу «Етика бізнесу» у 
ідповідності з рекомендаціями МОН України. Подані плани семінарських 
занять, завдання для самостійної роботи, рекомендована література з 
дисципліни.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розглядаються базові поняття, концепції та напрями етики бізнесу.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Подана заявка на отримання авторського права (2015 р.)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичної розробки для навчання студентів та  
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 


4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Балагура Олена Олександрівна
Відділ/Департамент:
Кафедра філософії та педагогіки
Телефон:
0442805265
E-mail:
boo-boo@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович