Підвищення продуктивності, економічності та безпеки автомобілів та автопоїздів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення продуктивності, економічності та безпеки автомобілів 
та автопоїздів
Анотація пропозиції:
Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в 
області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. 
Кафедра університету пропонує проект заходів щодо підвищення 
маневреності, керованості і стійкості автомобілів і автопоїздів, 
визначення характеристик шумозахисних екранів на автомобільних 
доріг. Використання запропонованих рішень дозволяє покращити 
експлуатаційні властивості автомобілів і автопоїздів та зменшити 
акустичний шум.
Опис пропозиції:
Розроблено заходи щодо підвищення маневреності, керованості і 
стійкості автомобілів і автопоїздів, визначено характеристики 
шумозахисних екранів на автомобільних дорогах. 
Встановлено режими руху при яких автопоїзд-контейнеровоз з некерованим 
напівпричепом не задовольняє вимогам маневреності та стійкості. 
Розроблено алгоритм гальмування коліс одного борту автопоїзда при 
якому за рахунок самокеруючого колісного модуля напівпричепа автопоїзд  
задовольняють цим вимогам. Визначені умови безпечно-небезпечної втрати 
стійкості прямолінійного руху автомобіля з урахуванням параметрів 
керованого колісного модуля. 
Розроблено методику вибору передаточних чисел трансмісії автобусів 
малого класу обладнаних дизелями з наддувом та без наддуву за 
інтегральним критерієм, який враховує тягово-швидкісні властивості, 
паливну економічність та екологічні показники.
Розроблено методику вибору, проектування та монтажу шумозахисних 
екранів враховуючи умови руху автотранспорту в місцях їх розміщення. 
Вибору матеріалів для них з врахуванням негативного впливу довкілля 
(не руйнуватись впродовж 20 – 30 років) та мати високі антивандальні 
властивості та підвищену акустичну ефективність.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та 
виробничій сфері щодо технологій автомобілів і автопоїздів та 
зменшення акустичного шуму (підтвердженням цього є більше 20 
українських патентів).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє 
забезпечити замовника технічними засобами та проектними що дозволяють 
підвищити середню швидкість руху автомобілів та автопоїздів.
Технологічні ключові слова:
2.8.5.Автодорожній транспорт, 
2.9.1.Конструювання транспортних засобів, 
2.9.2.Гібридні та електрич
Додаткова інформація:
2.8.5.Автодорожній транспорт, 
2.9.1.Конструювання транспортних засобів, 
2.9.2.Гібридні та електричні транспортні засоби, 
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.10) Образовательные программы; 
2.7.24) Консультационные услуги. 
7.5.4) Авторемонтные мастерские
8.3.4) Промышленные грузовики и тракторы.
9.1.5) Транспортные средства, транспортное оборудование
Існуючі та потенційні області застосування:
Облаштування автомобільних доріг, транспортні перевезення, 
виробництво транспортних засобів, автопоїзди, багатовісні 
автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності, довгобазні 
автопоїзди

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа
Область діяльності партнера:
Освіта, транспорт, машинобудування
Задачі партнера:
транспортні перевезення, виробництво
Яким країнам надається перевага: 
США, Швеція, Австралія

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Олексій Миколайович Тімков
Телефон:
044 280 42 52
E-mail:
ntu-auto@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович