Підвищення надійності трибосистем машин за рахунок модифікації контактних поверхонь нанодисперсними добавками та поліфункціональними присадками

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення надійності трибосистем машин за рахунок модифікації 
контактних поверхонь нанодисперсними добавками та поліфункціональними 
присадками
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в 
м. Києві розроблено математичну модель для прогнозування надійності 
трибомеханічної системи в умовах кочення з проковзуванням при 
нестаціонарному режимі на основі рівнянь регресії, які визначають 
динаміку зношування випереджаючої та відстаючої поверхонь та кінетику 
формування граничних шарів. Науковці зацікавлені в співпраці з 
підприємствами по виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів.
Опис пропозиції:
Створено математичну модель ефективності мащення в залежності від 
експлуатаційних (навантаження, швидкість, температура) та конструкційних 
(тип металу, фракційний склад масел, наявність присадок і добавок) факторів, 
яка дозволяє визначати оптимальні умови експлуатації трибомеханічної системи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
За результатами виконання даної роботи було встановлено, що для розширення 
діапазону мінімізації процесів тертя і зношування необхідно збільшувати 
енергію, призначену для утворення стійких граничних структур в триботехнічному 
контакті, таким чином було визначено механізм підвищення антифрикційних 
властивостей масла ТАД-17і при застосуванні спеціальної нанодисперсної добавки 
фулерен С60 до моторних та трансмісійних масел в нестаціонарному режимі в 
умовах кочення з проковзуванням і ковзання.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Розроблено математичну модель ефективності мащення з метою прогнозування 
довговічності пар тертя з локальною формою контакту на основі оцінки:
- антифрикційних та протизношувальних властивостей масел за динамікою зміни 
мікротвердості, шорсткості та реологічних характеристик масел (нестаціонарний 
режим);
- ефективності мащення та антифрикційних властивостей за зміною реологічних 
характеристик масел при формуванні граничних адсорбційних шарів (стаціонарний та 
нестаціонарний режими).
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:

Коментарі:
Планується проведення подальших триботехнічних досліджень з метою встановлення 
достовірності прогнозування довговічності пар тертя з подальшим оформленням 
свідоцтв напрацьованих метолик та технологій

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонована математична модель може бути використана заводами-виробниками 
технічних масел, підприємтвами по експлуатації металообробних верстатів, 
обладнання та автотранспортних засобів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по обробці металів та сплавів
Область діяльності партнера:
машинобудування, приладобудування, ремонтне виробництво
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович