Підвищення надійності та довговічності асфальтобетонних шарів дорожнього та аеродромного покриття при використанні природного бітуму Selenizza SLN-120.

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення надійності та довговічності асфальтобетонних шарів 
дорожнього та аеродромного покриття при використанні природного 
бітуму Selenizza SLN-120.
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових 
розробок, запропонував покращувати якість асфальтобетонних покриттів 
за рахунок модифікації бітуму та асфальтобетону добавкою природного 
бітуму Selenizza SLN-120. На основі експериментальних досліджень 
фізико-механічних властивостей встановлюються розрахункові властивості 
асфальтобетону при різному вмісті природного бітуму Selenizza SLN-120, 
запроектовано та побудовано дослідні ділянки автомобільних доріг та 
виконано промислове
Опис пропозиції:
Одним із способів покращення властивостей бітуму та асфальтобетону є 
використання природного бітуму та створення на його основі покриттів із 
підвищеним модулем пружності та міцністю на розтяг при згині. Seleniza 
SLN-120 є новим перспективним матеріалом для умов України.
Досліджено властивості модифікованого бітуму, підібрано склади сумішей, 
встановлено розрахункові характеристики різних типів сумішей для 
проектування конструкцій дорожнього одягу з добавкою природного бітуму 
в асфальтобетонних шарах, встановлено області раціонального використання 
добавки для автомобільних доріг загального користування і міських вулиць 
та доріг.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Природні асфальти виготовляються з твердого бітуму (глибина проникнення 
голки 12 – 15 мм, з температурою розм'якшення більше 70 оС) витрата бітуму 
становить 5,5%, вміст дрібнозернистих частинок мінерального порошку від 6 
до 9%. Значення модуля пружності асфальтобетону знаходиться в інтервалі 
від 12 000 до 20 000 МПа при температурі 15 оС і частоті деформування 10 Гц, 
тобто, близькі до інтервалу основи із ЩПС обробленої цементом. Незважаючи 
на підвищене значення модуля пружності опір втоми зберігається на рівні 
щільних традиційних асфальтобетонни
 х сумішей. Вони готуються при температурі 155 ± 10 оС для асфальтобетонів 
типів А, Б та 170 ± 5 оС для щебенево-мастикового асфальтобетону, укладаються 
і ущільнюються за допомогою стандартного устаткування, але температура під 
час ущільнення ніколи не повинна опускатися нижче 140 оС.
Технологічні ключові слова:
2.6 Технологія будівництва. 2.6.1 Будівельні матеріали, компоненти та методи.
Додаткова інформація:
Розроблений технологічний регламент для випуску асфальтобетонних сумішей на 
АБЗ, технологічні карти для влаштування шарів основи та покриття, рекомендації 
по раціональному використанню добавки природнього бітуму в шарах конструкцій 
дорожнього одягу, що дозволяє удосконалити метод проектування асфальтобетонних 
шарів підвищеної міцності та жорсткості (з модулем пружності в 2…2,5 рази 
більшим від традиційного).
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Проведено маркетингові дослідження
ДКР, проектно-кошторисна документація
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
6-ти річний досвід експлуатації дослідних ділянок та їх щорічне 
обстеження вказують на підвищені транспортно-експлуатаційні 
показники покриттів (рівність, несуча здатність тощо) з використанням 
добавки природнього бітуму в порівнянні з традиційними сумішами.
Коментарі:
Досвід експлуатації дослідних ділянок в Україні

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.6 Технологія будівництва 
2.6.1. Будівельні матеріали, компоненти та методи
Існуючі та потенційні області застосування:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Контроль якості
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства з будівництва автомобільних доріг.
Область діяльності партнера:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.
Задачі партнера:
Впровадження системи у виробництво.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ,  Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович