Підвищення надійності покриттів із штучних елементів мощення

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення надійності покриттів із штучних елементів мощення.
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, 
запропонував покращити економічність та екологічність влаштування дорожніх 
одягів в населених пунктах за рахунок влаштування більш надійних та довговічних 
покриттів із бетонних елементів мощення.
Опис пропозиції:
На основі експериментальних досліджень встановлено деформаційні розрахункові 
характеристики брукованих шарів, що влаштовуються на даний момент в якості 
покриттів дорожніх одягів. Запроектовано та побудовано дослідну ділянку. Будуть 
розроблені рекомендації по проектуванню брукованих покриттів та удосконалений 
метод контролю по їх влаштуванню.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
В часи гострого дефіциту коштів влаштування покриттів із цементобетонними 
покриттями є надзвичайно актуальним для умов України. Використання бетонних 
елементів брукування є оптимальним для влаштування покриттів в населених 
пунктах. Запропоновані розробки дозволять удосконалити метод проектування та 
метод контролю якості будівництва брукованих покриттів, що дасть можливість 
підвищити надійність та довговічність КДО з покриттями із бетонних елементів 
мощення.
Технологічні ключові слова:
2.6 Технологія будівництва. 
2.6.1 Будівельні матеріали, компоненти та методи (проектування конструкції,  
контроль якості будівельних робіт). 
2.7 Технологія матеріалів 
2.7.1 Будівельні матеріали.
Додаткова інформація:
Використання бетонних елементів мощення в покриттях дорожніх одягів населених 
пунктів дозволить раціональніше використовувати кошти на етапах будівництва і 
експлуатації доріг та інженерних мереж.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Світові лідери з використання бетонних елементів мощення влаштовують в рік: 
Німеччина – близько 100 млн. кв. м покриття, Нідерланди – 18 млн. кв. м, 
Великобританія та США – 12 млн. кв. м. Все ширшого використання набувають 
механізовані укладачі, їх продуктивність становить до 1500 кв. м в зміну. 
Ці машини мають навісне обладнання для встановлення бортових каменів та 
заповнення швів.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3.1 Інженерно-технічні послуги; 
9.7 Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства з будівництва автомобільних доріг
Область діяльності партнера:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.
Задачі партнера:
Впровадження рекомендацій у виробництво.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович