Підвищення надійності гідромеханічних коробок передач за рахунок удосконалення триботехнічних властивостей масел

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення надійності гідромеханічних коробок передач 
за рахунок удосконалення триботехнічних властивостей 
масел.
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах у
ніверситету в м.Києві розроблено методику для прогнозування 
довговічності контактних поверхонь в нестаціонарних умовах 
на основі оцінки триботехнічних характеристик масел для 
автоматичних коробок передач за кінетикою зміни 
термоокислювальних, мастильних, реологічних властивостей 
масел та інтенсивністю корозійно-механічного зношування 
металу.Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами 
по виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів.
Опис пропозиції:
Запропонована методика дозволить проводити діагностику 
вузлів тертя автоматичних коробок передач та визначати 
оптимальний діапазон температурних та навантажувально-
швидкісних експлуатаційних факторів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Встановлено, що підвищена адсорбційна активність 
вуглеводневих компонентів поліальфаолефінів і ріпакової 
олії прискорює на 50% час адаптації граничних адсорбційних 
шарів на активованій поверхні сталі. Сформовані адсорбційні 
шари характеризуються температурною стійкістю. Використання 
масла для автоматичних коробок передач (АКП) на 12% зменшує 
градієнт швидкості зсуву масляного шару в контакті, а більш 
полога залежність ефективної в'язкості від даного параметра 
обумовлена термоокислювальною стійкістю і стійкістю до 
механо-хімічної деструкції вуглеводневих компонентів як 
базової основи, так і присадок.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Методика для прогнозування довговічності контактних 
поверхонь в нестаціонарних умовах на основі оцінки 
триботехнічних характеристик масел для АКП автомобілів 
за кінетикою зміни термоокислювальних, мастильних, 
реологічних і антифрикційних властивостей масел та 
інтенсивністю корозійно-механічного зношування металу 
дозволить проводити діагностику вузлів тертя АКП та 
визначати оптимальний діапазон температурних та 
навантажувально-швидкісних експлуатаційних факторів.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
запропонована математична модель експрес – оцінки 
ефективності мащення та зносу контактних поверхонь 
з локальною формою контакту в нестаціонарних умовах 
дозволяє прогнозувати надійність конструкційних 
елементів на стадії проектування, що значно підвищить 
довговічність трибомеханічної системи.
Коментарі:
В результаті проведення подальших досліджень планується 
подача заявки на отримання авторського свідоцтва за 
тематикою роботи.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Розробки дають можливість розширення діапазону мінімізації 
процесів тертя і зношування за рахунок збільшення енергії, 
призначеної для утворення стійких граничних структур в 
триботехнічному контакті. Перспективний напрям створення 
нових мастильних матеріалів в світових розробках.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів 
та експлуатаційні підприємтва.
Область діяльності партнера:
машинобудування, приладобудування, ремонтне виробництво.
Задачі партнера:
практична реалізація.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович