Підвищення конкурентоздатності проектів вантажних перевезень

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення конкурентоздатності проектів вантажних перевезень
Анотація пропозиції :
Кафедра «Транспортні технології» Національного транспортного університету 
може розробити методику підвищення конкурентоздатності проектів вантажних 
перевезень, яка є частиною методології управління технологічною модернізацією 
автотранспорту. Роботи виконуються на замовлення власників транспортних 
засобів, а також маркетингових департаментів підприємств, проектних організацій 
і консалтингових компаній в галузі розробки (впровадження, удосконалення) 
транспортних технологій.
Опис пропозиції:
Методика підвищення конкурентоздатності проектів вантажних перевезень заснована 
на розрахункових схемах теорії енергоресурсної ефективності автомобіля. Розробка 
включає в себе алгоритм обробки технічної інформації про нові автотранспортні 
засоби у кожному сегменті ринку, розрахункові схеми тестових рухових операцій і 
математичні моделі визначення енергоеквівалентних показників ефективності майбутніх 
проектів перевезень, а також їх співставлення у групах конкуруючих (альтернативних) 
варіантах проектів. Метою запропонованої методики є довгострокове підвищення 
конкурентоздатності майбутніх транспортних пропозицій та інтенсивний (за критеріями 
енерго- і ресурсовіддачі) економічний зріст підприємства. 
Кафедра має фахівців з науковим та практичним досвідом організації перевезень на 
автомобільному транспорті, які можуть виконати цю роботу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Пріоритетний напрямок розвитку автотранспортної системи України визначається 
реалізацією технологічної концепції комплексного збереження енергії та ресурсів. 
На відміну від існуючих, дана методика аналізу новаційних проектів перевезень 
базується не на противитратному, а на енерго- і ресурсозберігаючому підході до 
відтворення автотранспортних послуг при кожному оновленні рухомого складу. Головна 
ідея концепції енерго- і ресурсозбереження - комплексне підвищення енерго- і 
ресурсовіддачі новаційних проектів перевезень шляхом забезпечення техніко-
технологічної синергії в життєвому циклі автомобіля. Застосування даної методики 
в рамках методології технологічної модернізації автотранспорту дозволяє забезпечити 
не лише оперативне формування проектів організації доставки вантажів, а і 
довгострокове підвищення конкурентоздатності майбутніх транспортних пропозицій 
шляхом обґрунтування інноваційних рішень з урахуванням виробничої результативності 
техніко-технологічних новацій.
Технологічні ключові слова:
Новий рухомий склад, автомобільні перевезення, конкурентоздатність, новаційний проект,
енергетична ефективність.
Додаткова інформація:
Методика включає розрахункові схеми з використанням пакету EXCEL (можлива адаптація 
схем для іншого пакету програм за вимогою замовника).
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Додаткова інформація:
Проведено маркетингові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Кафедра транспортних технологій розробляє методику підвищення конкурентоздатності 
проектів вантажних перевезень, а клієнт надає необхідну інформацію для її розробки 
та використовує у своїй діяльності.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1.2. Перевезення автотранспортом. 
6.8 Енергозбереження. 
9.3.5. Консалтинг.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автомобільні перевезення. Перспектива: змішані перевезення.

3.Співробітництво:
Комерційна угода з технічним сприянням:
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Транспортні підприємства, транспортно-експедиторські підприємства, 
логістичні компанії, консалтингові компанії.
Область діяльності партнера:
Автомобільні перевезення вантажів, транспортно-експедиторська діяльність, 
логістика, консалтинг.
Задачі партнера:
Фінансування та практична реалізація.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ – 10, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хмельов Ігор Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортних технологій
Телефон:
(044) 280-38-19
E-mail:
ttkafedra@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович