Підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку транспортних послуг

Опис пропозиції: Треба використовувати нові види транспорту
при перевезеннях, мультимодальність, поліпшувати роботу митних
пунктів пропуску і всіх складових інтегрованих транспортних мереж,
які можуть включати:
– розширення потенціалу вантажних перевезень залізничним транспортом
за рахунок виходу на нові ринки та зменшення технічних та законодавчих
бар’єрів;
– спрощення ведення судноплавного бізнесу та відповідність міжнародним
нормам з безпеки на морському транспорті;
– поєднання Транс’європейської транспортної мережі з транспортною
інфраструктурою України за допомогою реалізації пріоритетних
транспортних проектів;
– підвищення безпеки на дорогах, забезпечення міжнародних стандартів
в роботі автотранспорту;
– створення транспортно-логістичних кластерів для об’єднання усіх
видів транспорту і відповідної інфраструктури на прикордонних
територіях і навколо портів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Нові методи
вирішення задач оптимізації міжнародних вантажних перевезень
забезпечують наступні переваги перед аналогами:
– мінімізація витрат на транспортування до 10 %;
– максимально повне використання вантажопідйомності транспортного
засобу в логістиці;
– зниження часу на виконання транспортних перевезень до 35 %.
Тип шуканого партнера: Автотранспортні підприємства
дорожньо-транспортного комплексу України; транспортно-експедиційні
підприємства; виробничі підприємства з транспортними підрозділами;
логістичні компанії.
Область діяльності партнера: перевезення вантажів та пасажирів;
логістичне планування автоперевезень.
Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація вантажних
перевезень на виробничому підприємстві та раціональному закріпленню
його рухомого складу.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща,
країни СНД.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.