Підвищення ефективності вантажних автомобільних перевезень на основі синхронізації різних видів потоків у системі міжнародної доставки товарів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення ефективності вантажних автомобільних перевезень 
на основі синхронізації різних видів потоків у системі 
міжнародної доставки товарів.
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету м. Києва виконано наукову 
роботу, що присвячена формалізації  зв’язку потокових 
процесів у системі міжнародної доставки товарів, внаслідок 
чого стає можливою оцінка ефективності синхронізації 
взаємопов’язаних потоків. Автори шукають партнерів для 
реалізації спільних проектів по удосконаленню міжнародної 
доставки товарів.
Опис пропозиції:
При вирішені задачі по удосконаленню міжнародної доставки 
товарів визначено закономірності руху логістичних потоків 
і їх характеристики в системі міжнародної доставки товарів; 
проведено удосконалення комплексу моделей автомобільного 
перевезення в системі міжнародної доставки товарів; досліджено  
закономірності впливу синхронізації потоків у системі 
міжнародної доставки товарів на ефективність вантажних 
автомобільних перевезень. В результаті розроблено методику 
оцінки рівня якості доставки товарів.
Дослідження виконане з використанням: принципів системного 
аналізу у відповідності з процедурами моніторингу процесу 
доставки товарів у міжнародному сполученні; методів теорії 
ймовірностей та математичної статистики для аналітичного опису 
процесів, що відбуваються в системах міжнародної доставки 
товарів; методів математичного та логічного аналізу системи 
доставки товарів для оцінки і обґрунтування заходів щодо 
підвищення рівня транспортного обслуговування; методів 
імітаційного моделювання в середовищі «Мереж Петрі».
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Вперше формалізований зв’язок потокових процесів у системі 
міжнародної доставки товарів, внаслідок чого стає можливою 
оцінка ефективності синхронізації взаємопов’язаних потоків. 
Визначальним фактором протікання та взаємодії логістичних 
потоків є організаційне забезпечення системи доставки товарів, 
яке безпосередньо впливає на закономірності реалізації 
окремих технологічних процесів і їх взаємодію шляхом 
зменшення стохастичності процесів. Уточнені значення параметрів 
системи доставки товарів у міжнародному сполученні із 
використанням автомобільного транспорту, що дозволяють 
встановити найбільш ефективну транспортно-технологічну схему 
перевезень. При цьому показники ефективності системи доставки 
товарів мають екстремум при певних параметрах логістичних 
потоків, але це не забезпечує оптимальні значення критерію 
ефективності для деяких учасників руху товарів, тому 
синхронізація потоків реалізується тільки при арбітражному 
рішенні.
Технологічні ключові слова:
2.8.2. Комбіновані перевезення
2.8.3. Логістика
2.8.6. Системи управління
2.8.7. Перевантажувальні системи
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Коментарі:
ПОДАНА ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ УКРАЇНИ В 2015 РОЦІ

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні технології, транспортні системи, 
міжнародні вантажні перевезення

3.Співробітництво:
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд)
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства автомобільного транспорту, ВУЗи
Область діяльності партнера:
перевезення
Задачі партнера:
впровадження методики
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Куницька Ольга Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра ТС та БДР
Телефон:
044 280-48-85
E-mail:
o.kunytska@gmail.com
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович