Підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик ДТЗ

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту
 шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного 
обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик ДТЗ
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету в м. Київ розроблена методологія 
аналізу процесів технічної експлуатації, поліпшення діяльності 
підприємств, алгоритми оптимізації доведені до рівня обчислювальних 
та організаційних процедур і можуть бути реалізовані в автосервісних 
підприємствах незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості.
Опис пропозиції:
За результатами наукових досліджень встановлено, що існуюча структура 
виробництва по обслуговуванню і ремонту автомобільного транспорту 
не забезпечує потреби у послугах і не задовольняє вимогам якісної, 
безпечної та ефективної експлуатації транспортних засобів. Досліджені 
проблеми управління розвитком підприємства автосервісу на основі 
рекомендацій стандарту ДСТУ ISO 9004:2012. Для якісного обслуговування 
автомобілів необхідний розвиток виробничих структур інвестиції в 
сучасні методи забезпечення запасними частинами. Проаналізована 
діяльність автосервісних підприємств та їх виробництв, досліджене 
логістичне управління запасами.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Формування і розвиток виробничої інфраструктури автомобільного 
транспорту та забезпечення запасними частинами і експлуатаційними 
матеріалами рухомого складу, спрямованих на раціональну експлуатацію 
і екологічну безпеку засобів транспорту. Зниження простоїв рухомого 
складу в технічно несправному стані на 2-3%, економія палива на 3-4%, 
покращення екологічних показників.
Технологічні ключові слова:
1.2.16. Моделювання
1.3.3. Застосування в сфері транспорту і логістики
1.3.10. Системи управляння технічним обслуговуванням
2.3. Управління процесами, логістика
2.8.5. Автодорожній транспорт
Додаткова інформація:
На основі проведених досліджень очікується зниження простоїв 
рухомого складу в технічно несправному стані, економія палива, 
покращення екологічних показників автомобільного транспорту та 
підвищення задоволеності клієнтів автосервісних підприємств за 
рахунок впровадження систем управління якістю обслуговування.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Апробація результатів
Коментарі:
Доповіді професора Андрусенка С.І. на міжнародних науково-практичних 
семінарах у рамках міжнародного проекту «TEMPUS EcoBRU»  28 червня - 
4 липня  2014 року  в Петербургскому державному університеті шляхів 
сполучення імператора Олександра та 30.11 - 4.12  2014 року в технічному 
університеті міста  Бремен (Німеччина).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.7. Прикладне програмне забезпечення
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Підприємства транспортного комплексу, автомобільного та іншого 
сервісу, переважною складовою діяльності яких є надання послуг, 
проектні організації, управління транспорту регіональних державних 
адміністрацій, органи з сертифікації послуг і з атестації виробництва, 
податкова адміністрація.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Державні та приватні установи, підприємства
Область діяльності партнера:
Транспортноий комплекс, автомобільний комплекс
Задачі партнера:
Практична реалізація, подальша розробка.
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Павловський Максим Вікторович
Відділ/Департамент:
Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Телефон:
+38(067)5482990
E-mail:
maks_pavlovsky@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович