Підвищення довговічності дорожнього одягу нежорсткого типу автомобільних доріг при використанні доменних шлаків в шарах основи

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення довговічності дорожнього одягу нежорсткого типу 
автомобільних доріг при використанні доменних шлаків в шарах основи
Анотація пропозиції :
Фахівцями університету, що спеціалізуються на механіці 
дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій дорожніх одягів 
запропоновано технологію підвищення довговічності дорожнього одягу 
нежорсткого типу автомобільних доріг при використанні доменних 
шлаків в шарах основи. Яка призначена для організацій дорожньої 
галузі та організацій які займаються питаннями проектування і 
влаштування асфальтобетонного покриття. Колектив авторів шукає 
партнерів для інвестицій та спільної реалізації даної технології
Опис пропозиції:
Дорожнє будівництво є галуззю, що забезпечує транспортну систему 
необхідною мережею автомобільних доріг. Рівень техніко-економічних 
та техніко-експлуатаційних характеристик нових автомагістралей 
повинен відповідати сучасним вимогам з точки зору раціонального 
використання матеріальних ресурсів, забезпечення якості, безпеки 
та екології. Це вимагає застосування сучасних і перспективних 
дорожньо-будівельних матеріалів, конструкцій дорожнього одягу і 
будівельних технологій з максимально ефективним використанням 
побічних продуктів промисловості як альтернативних матеріалів, 
що дозволяє замінити дефіцитні природні матеріали. 
На основі досліджень запропоновані еколого-економічні оцінювання 
конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням 
доменних шлаків в шарах основи; рекомендації по підвищенню 
довговічності дорожнього одягу нежорсткого типу автомобільних 
доріг при використанні доменних шлаків в шарах основи; методика 
визначення тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонних 
шарів дорожнього одягу з використанням доменних шлаків в шарах основи.
Продавець методу має багаторічний досвід у науково-дослідній 
сфері щодо контролю якості, технологій дорожньо-будівельних матеріалів 
та конструкцій дорожнього одягу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Переваги перед аналогами полягають в тому, що дослідження властивостей 
різних альтернативних матеріалів, як замінників природних кам’яних 
матеріалів в дорожньому будівництві, проводились багатьма авторами, 
однак всебічної оцінки впливу застосування доменних шлаків на 
техніко-експлуатаційні показники дорожнього одягу проводилось 
недостатньо, що і визначає актуальність проекту, направленого на 
підвищення довговічності дорожнього одягу нежорсткого типу автомобільних 
доріг при використанні доменних шлаків в шарах основи.
Технологічні ключові слова:
2.6.1. Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.9. Технологія транспортування матеріалів 
(твердих, рідких, газоподібних)
2.7.15. Властивості матеріалів, корозія / руйнування 
2.8.5. Автодорожний транспорт 
2.8.6. Дорожна справа / системи управління
Додаткова інформація:
Одним з основних завдань дорожнього будівництва в умовах сучасності 
є підвищення темпів та якості будівництва автомобільних доріг та 
безпеки руху при максимальному режимі економії енергетичних та 
матеріальних ресурсів завдяки використанню відходів промисловості. 
Інтенсивні темпи дорожнього будівництва потребують пошуку альтернативних 
замінників природних будівельних матеріалів. До таких відносять шлакові 
матеріали, зокрема, доменні шлаки, які є відходами розвинутого в Україні 
металургійного виробництва.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
охоронні документи не отримано

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.6. 9 Компютерні послуги 
(4) послуги з обробки, аналізу і введення даних) 
8.4. Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
(2) Утилізація і повторне використання хімічних і твердих 
матеріалів)
8.5. Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях) 
8.6. Промислові послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Технологія підвищення довговічності дорожнього одягу нежорсткого типу 
автомобільних доріг з шарами основи із доменних шлаків, яка запропонована 
заявником, може бути ефективно використана в дорожньо-будівельній галузі.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Принципово новий процес
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна, науково-дослідницька 
організація
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, Білорусь, 
Казахстан

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозговий Володимир Васильович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович