«Підвищення довговічності асфальтобетонного покриття на мостах за рахунок застосування полімерних модифікаторів»

1. Загальний опис:
Заголовок:
«Підвищення довговічності асфальтобетонного покриття на мостах 
за рахунок застосування полімерних модифікаторів»
Анотація пропозиції :
Фахівцями університету (м. Київ), що спеціалізуються на механіці 
дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій дорожніх одягів 
розроблено практичні рекомендації щодо підвищення довговічності 
асфальтобетонного покриття на мостах за рахунок застосування 
полімерних добавок Які призначені для організацій дорожньої галузі, 
які займаються питаннями проектування і влаштування асфальтобетонного 
покриття. Колектив авторів шукає партнерів для інвестицій та спільної 
реалізації даної технології.
Опис пропозиції:
Асфальтобетонне покриття на мостах передчасно виходить з ладу в 
результаті утворення тріщин та зсувів. Дослідження спрямовані на 
розв’язання практичної проблеми – недостатньої довговічності 
асфальтобетонного покриття в результаті утворення тріщин та зсувів. 
В проекті передбачено дослідити температурний режим роботи 
асфальтобетонного покриття в сучасних кліматичних умовах, використати 
основні положення теорії термо-в'язко-пружності та кінетичної теорії 
міцності твердих тіл для визначення напружено-деформованого стану 
покриття та розробки критеріїв граничного стану. Дослідження проведено 
із застосуванням теоретичних та експериментальних методів. В дослідженні 
встановлені основні закономірності впливу кліматичних параметрів, 
параметрів транспортних засобів, параметрів часу дії навантаження, 
рецептурно-технологічних параметрів на тріщиноутворення. Експериментально 
перевірено міцність зчеплення асфальтобетону з цементобетонною основою 
та колієутворення.  На основі досліджень розроблені практичні рекомендації 
для підвищення довговічності асфальтобетонного покриття на мостах.
Продавець  методу  має  багаторічний  досвід  у  науково-дослідній  
сфері щодо контролю якості, технологій дорожньо-будівельних матеріалів 
та конструкцій дорожнього одягу  (підтвердженням цього є більше 15 
українських патентів та свідоцтв).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Дослідженню питань підвищення довговічності асфальтобетонного покриття 
на мостах присвячено багато робіт зарубіжних та вітчизняних вчених, 
однак ці питання розглядалися окремо без комплексного вирішення існуючої 
проблеми недостатньої довговічності асфальтобетонного покриття за 
рахунок одночасного підвищення його тріщиностійкості та колієстійкості. 
Так здебільшого окремо вивчались питання тріщиностійкості асфальтобетонного 
покриття  від дії транспорту і окремо від дії коливань температури. 
Питання колієстійкості асфальтобетонного покриття практично досліджувалися 
без урахування способів підвищення його тріщиностійкості. Це призводило в 
багатьох випадках до «конфлікту» способів підвищення тріщиностійкості та 
підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття. Крім того, результати 
існуючих досліджень не відображають особливості зміни клімату за останні 
роки та збільшення величини та інтенсивності транспортного навантаження 
на мостах, а також різновиди режимів навантаження (швидкість руху, 
прискорення при зміні швидкості руху, час дії навантаження та інше).
Виконання даного проекту дасть змогу підвищити довговічність довговічності 
асфальтобетонного покриття на мостах, забезпечивши тим самим необхідний 
термін служби, зменшити кількість ремонтних втручань і, як наслідок, знизити 
витрати матеріальних та енергетичних ресурсів на ремонт та утримання 
автомобільних доріг.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.5.  Композитні матеріали 
2.7.15.  Властивості матеріалів, корозія / руйнування  
2.8.5. Автодорожний транспорт
Додаткова інформація:
Розроблено рекомендації із практичного використання результатів досліджень.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок, Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Промисловий зразок, Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна. Патент на корисну модель № 47616 «В’яжуче «Полігум», 10.02.2010 р. 
(Онищенко А.М., Мозговий В.В. та ін.).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1.15 Інші спеціальні матеріали
8.5. Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях)  
8.6. Промислові послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблені рекомендації щодо підвищення довговічності асфальтобетонного 
покриття  на мостах за рахунок застосування полімерних модифікаторів 
можуть бути використані в дорожньому будівництві.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Принципово новий процес
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна, науково-
дослідницька організація
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, Білорусь, 
Казахстан

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозговий Володимир Васильович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
mozgoviy@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович