Підвищення достовірності та надійності даних в інформаційно-управляючих системах

1. Загальний опис:
Заголовок:
Підвищення достовірності та надійності даних в інформаційно-управляючих системах
Анотація пропозиції :
Спеціалістами кафедри інформаційних систем і технологій університету (м. Київ) 
запропоновано методику, алгоритми та комплекс заходів з підвищення достовірності 
та надійності даних, що отримуються від різного виду технічних пристроїв збору і 
обробки інформації (датчиків, детекторів, прийомоіндикаторів навігаційних систем тощо). 
Застосування розробленої технології особливо актуально для об’єктів, збої в роботі 
яких можуть призвести до аварій і техногенних катастроф.
Опис пропозиції:
На сьогоднішній день у багатьох галузях народного господарства, у тому числі і на 
транспорті, застосовуються автоматизовані інформаційно-управляючі системи, що виконують 
збір, обробку та накопичення великих обсягів даних.  
Враховуючи низьку якість технічних пристроїв збору інформації, вплив збурюючих факторів 
та шумів у момент збору даних та під час їх передачі каналами зв'язку, виникає необхідність 
забезпечення достовірності та надійності інформації. У сучасних умовах обмеженості 
фінансових ресурсів ця задача повинна вирішуватись шляхом застосування алгоритмів 
комбінованого інформаційного резервування та комплексування даних від багатьох вимірювальних 
пристроїв, що мають прості принципи роботи і зазвичай невелику вартість, замість застосування 
одиничних варіантів складних і дорогих вимірювальних пристроїв. Такий технологія забезпечує 
високу надійність і достовірність зібраних даних при порівняно невеликих фінансових витратах 
на створення вимірювальної системи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованої технології дозволить замовнику використовуючи більш прості і 
дешеві вимірювальні пристрої підвищити достовірність та надійність отриманих даних про 
поточний стан контрольованих об’єктів і, таким чином, забезпечить економію фінансових 
ресурсів у порівнянні з  варіантом придбання складного і дорогого вимірювального обладнання.
Технологічні ключові слова:
1.1.17. Датчики зовнішнього середовища та біометричні датчики, приводи.
9.4. Реєструючі прилади.
Додаткова інформація:
Пропонуються два способи інформаційного резервування:
- паралельне резервування, при якому паралельно використовують кілька датчиків, 
контролюючих один і той самий параметр;
- послідовне резервування, при якому один і той же датчик запитується послідовно 
кілька разів.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.6.4. Послуги з обробки, аналізу і введення даних.
2.7.7. Прикладне програмне забезпечення.
2.7.11. Промислові/виробничі програми.
6. Енергетика.
8.2. Промислова автоматика.
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена технологія підвищення достовірності та надійності даних може 
бути впроваджена практично в будь-якій сфері, де здійснюється моніторинг 
поточного місцезнаходження і стану рухомих об’єктів, зміни значень параметрів 
виробничих процесів та фізичних середовищ з використанням технічних 
вимірювальних засобів і комплексів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Промислова організація, компанії-розробники автоматизованих систем 
моніторингу і управління виробничими процесами.
Область діяльності партнера:
Моніторинг місцезнаходження об’єктів, автоматизація виробництва, контроль 
процесів в енергетиці, моніторинг навколишнього середовища.
Задачі партнера:
Адаптація технології до власної інформаційно-управляючої системи та 
контрольованих процесів.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС, США.
Додаткова інформація (посилання):
Права інтелектуальної власності ще не оформлені

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1, ауд.347а
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Галкін Олександр Анатолійович, Топольськов Євгеній Олександрович
Відділ/Департамент:
Кафедра інформаційних систем і технологій
Телефон:
280-70-66
Факс:
280-70-66
E-mail:
oleksandr.galkin@mail.ru, topol@bigmir.net,
URL: http://ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович